(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Náklady na registraci jedné ochranné známky (v jedné třídě) jsou v Číně 640 USD, v Hong Kongu 860 USD.

V případě, že budete mít před samotnou registrací nejdříve zájem o oficiální prověření registrace v jednotlivých třídách, jsou náklady za jednu třídu v Číně 260 USD a v Hong Kongu 390 USD. Oficiální prověření není nutné, ale je doporučeno, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení samotné registrace.

Cena je uvedena bez DPH a v případě zájmu je dle aktuálního kurzu fakturovaná i jiných měnách (např v Kč, popř. v EUR) .