(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Právo k ochranné známce vzniká jejím zápisem do rejstříku ochranných známek úřadem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zápisem označení do rejstříku ochranných známek získáte jednak právo užívat symbol ®, avšak především získáte zákonem chráněná výlučná práva k užívání ochranné známky pouze pro Vaši firmu. Bez souhlasu vlastníka tedy nesmí nikdo užívat označení shodné nebo zaměnitelně podobné s jeho ochrannou známkou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby.