(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Zde můžete získat soubor s nabídkami nových českých norem. Soubor s nabídkami zkopírujte do libovolné složky na disku. Po spuštění systému EviNor otevřete v katalogu českých norem knihovnu NABÍDKY. Následně z menu Záznam – Nové nabídky – Z disku spustíte zavedení posledních nabídek. Zde musíte na vyzvání uvést cestu na složku a zkopírovaný soubor s nabidkami. Systém neumožní stejné nabídky zavést vícekrát.

Aktuální soubor s nabídkami: nab_cze.exe