ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 025.46

Schválena: 25.4.1988

MEZINÁRODNÍ STANDARDNÍ ČÍSLOVÁNÍ KNIH
(ISBN)

ČSN 01 0189


 

 

ČSN 01 0189 (eqv ST SEV 5128-85)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

International standard book numbering

 

V této normě  jsou zapracovány údaje  z ST SEV 5128-85 Mezinárodní  standardní číslování knih.  Údaje souhlasné s ST SEV 5128-85 jsou označeny postranní čárou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato  norma stanoví  pravidla a  zásady pro  zavedení mezinárodně  přijatého systému  číselných kódů,  který umožňuje  jednotnou identifikaci knih vydávaných v ČSSR.

Norma platí pro všechny druhy knih bez zřetele ke způsobu rozmnožování, rozšiřování, k nákladu a rozsahu.

 

Poznámka: Číselné kódy  přidělují příslušným nakladatelstvím a vydavatelským institucím  (souhrnně vydavatelům) národní agentury ČSR a SSR. Ustavení národních agentur ISBN i organizační zajištění jejich vzájemného vztahu s vydavateli stanoví zvláštní pokyny - viz dodatek.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Mezinárodní  standardní  číslo knihy  (ISBN)*) - jednotný  a jednoznačný mezinárodně  přijatý identifikační znak  konkrétního vydání,  popř. formy  knihy, vydané  určitým vydavatelem;  přiděluje se  v souladu  s mezinárodním  standardním číslováním  knih (ISBN).**)

 

_______________

*) International standard book number

**) International standard book numberingÚčinnost od:
1.1.1989

24015-- Vynechaný text --