ICS 75.180.10; 77.140.75

ČSN

EN ISO 11960 

45 1391

Listopad 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové roury
použité jako pažnice nebo potrubí pro sondy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11960 (45 1391) z června 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.