ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 13503-1 

45 1402

Květen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Výplachové tekutiny a materiály –
Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13503-1 (45 1402) ze srpna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.