Seznam tříd norem ČSN

Pro zpřesněnou a zjednodušenou orientaci v českých národních normách, jsou všechny normy zařazeny do jednotlivých tříd. Znamená to, že normy, které řeší velmi podobnou problematiku, jsou ve stejné třídě norem. Např. všechny spojovací součásti (šrouby, matice, podložky, nýty atd.) jsou ve stejné třídě 02 - Strojní součásti.

Zde uvádíme seznam všech tříd českých národních norem.

Kliknutím levým tlačítkem myši na konkrétní třídu se zobrazí příslušné skupiny norem (podtřídy).

01 - OBECNÁ TŘÍDA

01  - OBECNÁ TŘÍDA
0100  - Seznamy a předpisy o normách
0101  - Pojmy všech oborů a třídění
0102  - Vyvolená čísla, normální rozměry, statistické řízení jakosti apod.
0103  - Jakost
0104  - Formáty a písmo
0105  - Všeobecná terminologie
0106  - Oblast spolehlivosti v technice
0108  - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
0109  - Systémy environmentálního managementu
0110  - Matematika
0113  - Fyzika
0114  - Mechanika
0115  - Management hospodaření s energií
0116  - Akustika
0117  - Optika
0120  - Nanotechnologie
0123  - Ochrana společnosti a obyvatel
0127  - Směrnice pro užití barev
0128  - Analytické normály
0130  - Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci
0131  - Technické výkresy
0132  - Výkresy ve strojírenství
0133  - Značky pro elektrotechnická schémata
0134  - Výkresy ve stavebnictví
0135  - Výkresy různých oborů
0136  - Výkresy různých oborů
0137  - Dokumentační normy. Průmyslové systémy
0138  - Reprografie
0139  - Projektová a rozpočtová dokumentace
0140  - Závity
0141  - Nejistoty měření
0142  - Tolerance a uložení hladkých součástí
0143  - Tolerance a uložení závitových součástí
0144  - Tolerance tvaru a polohy, geometrie povrchu
0146  - Výpočtové hodnoty ozubených čelních kol
0147  - Výpočtové hodnoty ozubených kuželových a šnekových kol
0148  - Výpočtové hodnoty ozubených řetězových kol
0149  - Konstrukční směrnice (zaoblení, sražení hran, střední důlky, rýhování, vroubkování, drážkování, zápichy, přídavky na obrábění)
0150  - Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
0151  - Všeobecné zkušební metody (pro víceúčelové použití)
0152  - Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace
0159  - Mazací technika
0163  - Jednotný systém technologické přípravy výroby ve strojírenství
0169  - Mechanizace administrativních prací
0170  - Konstrukční a montážní směrnice
0180  - Značení bezpečnostní, informační, orientační
0181  - Úklidové služby
0182  - Dopravní telematika
0183  - Dopravní telematika
0184  - Dopravní telematika
0185  - Doprava
0193  - Značky

02 - STROJNÍ SOUČÁSTI

02  - STROJNÍ SOUČÁSTI
0200  - Balení, dodávání a značení spojovacích součástí
0210  - Šrouby, matice, podložky. Část obecná
0211  - Šrouby přesné a střední
0212  - Šrouby přesné a střední (speciální)
0213  - Šrouby hrubé
0214  - Matice přesné
0215  - Matice přesné a střední (speciální)
0216  - Matice hrubé
0217  - Zajištění a příslušenství šroubů
0218  - Vruty a různé součásti se závitem do dřeva
0219  - Různé závitové součásti
0220  - Čepy, kolíky, svorníky a nýty
0221  - Čepy, kolíky, svorníky a nýty
0223  - Nýty
0225  - Klíny a pera
0227  - Upevňovací a zajišťovací součásti
0228  - Hřebíky
0229  - Stavěcí a pojistné kroužky
0230  - Kluzná ložiska. Část obecná
0231  - Součásti pohonů
0232  - Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené
0233  - Svařovací řetězy, zkoušené, nezkoušené
0234  - Kluzná ložiska
0235  - Speciální ložiska
0236  - Příslušenství valivých ložisek
0237  - Ložiska pro letectví a kosmonautiku
0239  - Různé
0242  - Lana z neželezných kovů
0243  - Lana ocelová
0244  - Lana a jejich příslušenství
0246  - Valivá ložiska
0247  - Valivá ložiska
0248  - Tělesa a víka ložisek
0250  - Štítky, všeobecně
0251  - Rukojeti, držadla, tlačítka
0252  - Ruční kola, kliky
0258  - Štítky
0260  - Pružiny
0261  - Pružiny
0262  - Hřídelové spojky - mechanické neovládané
0264  - Spojky
0265  - Spojky
0270  - Součásti pístových strojů
0272  - Teploměrové jímky a jejich součásti
0274  - Součásti pro mazací zařízení
0277  - Spékané filtry
0283  - Ohebné hadice
0284  - Ohebné hadice, hřídele a příslušenství
0285  - Ohebné hadice, hřídele a příslušenství
0289  - Příslušenství základů, tlumení otřesů a vibrací
0290  - Těsnění, všeobecně
0292  - Těsnění výplňové a tvářené
0293  - Těsnění kroužkové a jiné
0294  - Těsnění tvarové
0295  - Součásti pro těsnění

03 - STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU

04 - SLÉVÁRENSTVÍ

05 - SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ

05  - SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
0500  - Svařování, všeobecně
0501  - Svařování. Konstrukční předpisy a směrnice pro kovy
0502  - Svařování. Výrobní směrnice a předpisy pro kovy
0503  - Svařování. Výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů
0506  - Bezpečnost svařování
0507  - Zkoušení svářečů
0510  - Rozbory škodlivin
0511  - Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů
0512  - Zkoušení svarů
0513  - Zkoušení svařitelnosti
0520  - Stroje a zařízení, všeobecně
0521  - Ruční a strojové svařování plamenem
0522  - Obloukové svařování
0523  - Obloukové svářečky
0524  - Svařování elektrickým obloukem a plazmou
0525  - Svařování v ochranných atmosférách
0526  - Svařování elektrickým odporem bodové
0527  - Švové odporové svařování
0528  - Třecí svařování
0534  - Řezání a drážkování
0542  - Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů
0546  - Hořáky a příslušenství pro svařování
0550  - Elektrody svařovací
0551  - Elektrody svařovací
0552  - Elektrody svařovací
0553  - Dráty a tyčinky svařovací
0554  - Dráty a tyčinky svařovací
0555  - Plněné trubičkové elektrody
0556  - Pájky
0557  - Tavidla
0558  - Svařování ocelí pod tavidlem
0559  - Tvrdé pájení
0568  - Svařování plastů
0569  - Kombinované svařování, pájení a řezání

06 - TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

07 - KOTLE

08 - TURBÍNY

09 - SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ

10 - KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ

11 - ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

12 - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

13 - ARMATURY A POTRUBÍ

13  - ARMATURY A POTRUBÍ
1300  - Potrubí, všeobecně
1301  - Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.
1303  - Součásti potrubí
1304  - Součásti potrubí
1305  - Uložení potrubí
1307  - Uložení potrubí
1308  - Uložení potrubí
1310  - Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž
1311  - Přírubová hrdla a příruby
1312  - Přírubová hrdla a příruby
1313  - Přírubová hrdla a příruby
1315  - Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)
1318  - Různé části potrubí
1320  - Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných
1321  - Litinové odpadní trouby a tvarovky
1322  - Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované
1323  - Hrdla, kolena, přechody
1326  - Ohyby trubkové hladké a záhybové
1327  - Kompenzátory
1328  - Odvodňovače
1330  - Armatury průmyslové, všeobecně
1332  - Termoplastové armatury
1335  - Ventily uzavírací
1337  - Šoupátka
1338  - Šoupátka
1339  - Motýlové uzavírací klapky
1340  - Ventily zpětné
1341  - Kohouty
1342  - Zpětné klapky a koše
1343  - Pojistné ventily
1345  - Ventily regulační
1347  - Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové
1348  - Samočinné odvaděče kondenzátu
1353  - Ventily uzavírací
1356  - Armatury pro těžbu nafty
1358  - Armatury budov
1359  - Zdravotnětechnické armatury
1361  - Armatury pro technické plyny
1363  - Armatury kanalizační
1365  - Armatury vodárenské
1366  - Armatury protipožární
1367  - Armatury pro kolejová vozidla
1370  - Drobné armatury všeobecně a různé
1371  - Drobné armatury vodovodní
1372  - Drobné armatury vodovodní
1373  - Drobné armatury pro ústřední topení
1374  - Drobné armatury plynovodní
1375  - Drobné armatury přesné
1376  - Šroubení a součásti šroubení
1377  - Šroubení a součásti šroubení
1378  - Šroubení a součásti šroubení
1379  - Šroubení a součásti šroubení
1381  - Trubky a tvarovky z tvárné litiny
1382  - Fitinky z temperované litiny a ocelové
1383  - Fitinky z temperované litiny a ocelové
1384  - Tvarovky z mědi a slitin mědi
1387  - Potrubí a tvarovky z plastů
1389  - Skleněné trubky a tvarovky
1390  - Kovové hadice a dilatační spoje
1393  - Armatury z nerezivějících ocelí
1397  - Armatury pro syntetickou chemii

14 - CHLADICÍ TECHNIKA

15 - VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU

16 - VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU

17 - JEMNÁ MECHANIKA

18 - PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

19 - OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII

20 - OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY

21 - TVÁŘECÍ STROJE

22 - NÁSTROJE

22  - NÁSTROJE
2200  - Třídění norem třídy 22
2201  - Výrobní a konstrukční směrnice
2202  - Předpisy pro zkoušení, přejímání, použití a údržbu
2204  - Upínací prvky
2205  - Nože s břitovými destičkami SK pro NC stroje
2206  - Příslušenství řezných nástrojů
2207  - Břitové destičky z rychlořezné oceli a z řezné keramiky
2208  - Břitové destičky ze slinutých karbidů
2209  - Břitové destičky ze slinutých karbidů
2211  - Šroubovité vrtáky na kovy, plasty a jiné hmoty
2213  - Nástroje s břitovými destičkami ze slinutých karbidů na díry, zahlubování a zarovnávání
2214  - Výhrubníky a výstružníky
2216  - Záhlubníky, zarovnávací nástroje
2217  - Nože na souřadnicové vrtačky, vyvrtávací tyče a hlavy s noži
2218  - Nástroje protahovací, protlačovací apod.
2219  - Nástroje důlní, na zdivo a kámen
2220  - Frézy, nástroje na ozubení a pily na kovy
2221  - Frézy válcové čelní, kotoučové, drážkovací
2222  - Frézy zaoblovací, úhlové, kuželové a tvarové
2223  - Frézy se vsazenými zuby a frézovací hlavy
2224  - Frézy s břitovými destičkami ze slinutých karbidů
2225  - Nástroje na ozubená kola čelní
2227  - Nástroje na řetězové, drážkové, vrubové a jiné ozubení
2228  - Frézy úhlové a tvarové
2229  - Pilové kotouče a listy na kovy
2230  - Závitníky
2232  - Závitníkové čelisti
2233  - Závitové nože a frézy
2234  - Ostatní závitové nástroje
2235  - Soustružnické nože z nástrojových ocelí
2236  - Soustružnické, revolverové, automatové, hoblovací a obráběcí nože
2237  - Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů
2238  - Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů
2239  - Revolverové nože z rychlořezné oceli a nože tvarové
2240  - Brusivo, všeobecně
2241  - Brousicí, lešticí, lapovací prášky a pasty
2244  - Brousicí, honovací a superfinišovací kameny
2245  - Brousicí a řezací kotouče
2246  - Brousicí tělíska a diamantové lapovací a rozřezávací kotouče
2247  - Brousicí segmenty
2248  - Rotační kartáče a lešticí kotouče
2249  - Orovnávací nářadí, diamantové nástroje apod.
2251  - Sekery a různé
2252  - Pilky a pilové listy na dřevo
2253  - Pilky a pilové listy na dřevo
2256  - Vrtáky, nebozezy, záhlubníky
2257  - Frézy na dřevo
2259  - Udržovací nářadí
2260  - Lisovací nástroje, všeobecně
2261  - Nůžky, řezací kolečka, průbojníky apod.
2262  - Společné součásti střihadel
2263  - Společné součásti střihadel sdružených a ostřihovacích nástrojů
2265  - Střihadla a ostřihovadla
2270  - Nástroje na tváření za studena, všeobecně
2271  - Razidla značkovací, zdrsňovací kolečka, vyrovnávací trny
2272  - Lisovací nástroje pro tabletování
2273  - Nástroje tváření na pásy, plechy karoserie, trubky apod.
2275  - Průvlaky a tažné trny
2281  - Hlavičkáře, přítažníky, sedlíky, kovadliny, rovnací desky
2283  - Zápustky kovací a okrajovadla
2286  - Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže
2288  - Formy pro tlakové lití neželezných kovů, tváření plastů a pryže
2290  - Různé nástroje a nářadí
2291  - Ruční pilníky a struháky
2292  - Ruční pilníky a struháky
2294  - Škrabáky na kovy
2296  - Slévačské nářadí

23 - NÁŘADÍ

24 - UPÍNACÍ NÁŘADÍ

25 - MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE

25  - MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE
2500  - Všeobecně
2501  - Ověřování měřidel a měřicích zařízení všeobecně
2502  - Ověřování konkrétních měřidel a měřicích zařízení
2509  - Příslušenství měřicích přístrojů a registrační papíry
2510  - Délková měřidla
2511  - Délková měřidla
2512  - Hmatadla, posuvky apod.
2514  - Mikrometrická měřidla
2516  - Úhloměry, tloušťkoměry, spároměry a drátoměry
2518  - Číselníkové úchylkoměry a příslušenství
2519  - Měřidla pro měření přesnosti obráběcích strojů
2520  - Souřadnicové měřící stroje
2523  - Přístroje na měření geometrických vlastností povrchu
2531  - Mezní kalibry pro průměry a délkové rozměry
2532  - Mezní a porovnávací kalibry
2533  - Základní měrky a příslušenství, kuželové kalibry a kontrolní trny
2535  - Kalibry na drážkové hřídele a náboje a měřidla tvarová
2537  - Sinusová pravítka, nožová pravítka, úhelníky nožové
2538  - Šablony poloměrové, tvarové a jiné
2540  - Závitové kalibry pro lícování metrického závitu ISO
2541  - Mezní kalibry na závity
2542  - Mezní kalibry na závity
2543  - Mezní kalibry na závity
2546  - Ostatní závitová měřidla
2547  - Přístroje a zařízení k měření ozubení
2551  - Rýsovací a kontrolní nářadí
2553  - Rýsovací a kontrolní nářadí
2555  - Rýsovací a kontrolní nářadí
2557  - Vodováhy, olovnice, úhlová zrcátka
2561  - Stroje a zařízení pro měření plochy a délky
2570  - Tlakoměry, všeobecně a součásti
2572  - Tlakoměry
2574  - Analyzační zařízení
2575  - Měření objemu
2576  - Měření objemové hmotnosti a hustoty
2577  - Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech
2578  - Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů
2579  - Viskozimetry
2580  - Teploměry všeobecně, součásti
2581  - Skleněné teploměry kapalinové
2582  - Teploměry tlakové, s kontakty a pro transformátory
2583  - Teploměry termočlánkové a odporové
2585  - Měření tepla a indikátory pro rozdělování topných nákladů
2591  - Defektoskopy
2593  - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech
2596  - Kontrolní síta apod.

26 - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM

26  - ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM
2600  - Transportní zařízení, všeobecně
2603  - Společné nosné dopravní prostředky
2604  - Řetězy a řetězová kola pro transportéry
2606  - Bezpečnostní předpisy
2611  - Válečky
2613  - Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem
2620  - Korečkové elevátory
2625  - Redlerové transportéry
2628  - Dopravní šneky
2630  - Transportéry s ocelovými a pryžovými pásy
2631  - Transportéry s ocelovými a pryžovými pásy
2632  - Transportéry s pryžovými pásy, lehké provedení
2635  - Článkové transportéry
2637  - Laťkové transportéry
2640  - Poháněné závěsové tratě
2641  - Zařízení pro plynulou dopravu kusových břemen
2645  - Válečkové tratě gravitační
2646  - Skluzy, tobogány
2647  - Kladičkové tratě
2657  - Vibrační dopravníky
2661  - Podavače
2662  - Uzávěry
2664  - Podavače šnekové
2670  - Nakladače, vykladače, výklopníky, všeobecně
2671  - Nakladače, vykladače, výklopníky, všeobecně
2672  - Nakladače, vykladače, výklopníky, všeobecně
2674  - Regálové zakladače
2676  - Paletovací a odpaletovací stroje
2686  - Dopravní vozíky a tahače, všeobecně, ruční vozíky
2688  - Vozíky s pohonem
2689  - Vozíky s pohonem, vlečné vozíky, součásti a příslušenství
2690  - Manipulace s materiálem, všeobecně
2691  - Palety, přepravky, regály
2693  - Palety, přepravky, regály
2694  - Pracovní plošiny manipulační
2695  - Regály
2696  - Skladová technika. Regály
2697  - Vyrovnávací můstky
2698  - Nákupní vozíky

27 - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE

27  - ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE
2700  - Dopravní zařízení, všeobecně
2701  - Dopravní zařízení, všeobecně
2702  - Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové
2703  - Jeřáby mostové, sloupové, portálové a konzolové
2705  - Jeřáby různých konstrukcí
2706  - Zdvihadla, kladkostroje
2708  - Stojanové zvedáky
2715  - Pojezdná kola a příslušenství
2718  - Lanové bubny a kladky
2719  - Háky, pojistný materiál, koncové narážky
2720  - Součásti jeřábových drah
2724  - Názvosloví konstrukčních dílců jeřábových drah
2730  - Visuté lanové dráhy osobní
2732  - Visuté lanové dráhy nákladní
2733  - Dopravní pásy pro přepravu osob
2736  - Lanové jeřáby a shrnovače
2737  - Lyžařské vleky
2738  - Důlní lanové dráhy
2739  - Lyžařské vleky
2740  - Výtahy, všeobecně
2741  - Výtahy. Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Elektromagnetická kompatibilita
2742  - Výtahy - Hluk
2743  - Šachty a strojovny výtahů
2744  - Stavební výtahy
2746  - Výtahy, provoz
2748  - Šachty a strojovny výtahů
2750  - Pohyblivé plošiny
2754  - Parkovací systémy
2760  - Prostředky lidové zábavy
2763  - Vytvářecí, formovací a zhutňovací zařízení pro výrobu silikátových dílců
2770  - Rýpadla a zakladače
2774  - Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Terminologie
2775  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení
2776  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Parametry, požadavky, měření a zkoušení
2778  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Provoz a údržba
2779  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Bezpečnostní požadavky
2780  - Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Všeobecná ustanovení
2781  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Součásti, díly a komponenty
2782  - Stroje a zařízení pro zemní práce. Nakladače, dampry, skrejpry, grejdry a pokladače potrubí
2783  - Pojízdné stroje pro stavbu vozovek
2784  - Stroje a zařízení pro zhutňování, dopravu a třídění materiálu
2785  - Stroje a zařízení pro výrobu směsí pro stavebnictví
2786  - Stroje a zařízení pro zpracování stavebních materiálů
2787  - Stroje pro výrobu stavebních výrobků
2788  - Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu skla
2789  - Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
2790  - Zařízení pro úpravu sněhu
2791  - Drtiče nerostných materiálů

28 - KOLEJOVÁ VOZIDLA

29 - KOLEJOVÁ VOZIDLA

29  - KOLEJOVÁ VOZIDLA
2930  - Šroubení
2991  - Výhybky

30 - SILNIČNÍ VOZIDLA

30  - SILNIČNÍ VOZIDLA
3000  - Silniční vozidla, všeobecně
3001  - Symboly, značení
3002  - Vozidla pro dopravu osob
3003  - Vozidla nákladní pro zvláštní účely
3004  - Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy
3005  - Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti
3006  - Silniční dopravní telematika
3007  - Konstrukční směrnice a předpisy
3008  - Hrdla palivových nádrží
3010  - Zátky, pera apod.
3013  - Zátky, pera apod.
3015  - Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.
3020  - Motory, všeobecně
3021  - Písty, pístní čepy
3022  - Klikové a rozvodové ústrojí
3023  - Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje
3024  - Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje
3026  - Chlazení
3031  - Spojky
3032  - Klouby, hřídele apod.
3033  - Součásti ovládání a řízení
3034  - Brzdy kapalinové, vzduchové
3035  - Brzdy kapalinové, vzduchové
3036  - Spojení tahače a přívěsu
3037  - Ráfky, kola
3038  - Ventily duší a pneumatik
3040  - Elektrická výstroj, všeobecně
3041  - Zapalovací soustava
3042  - Spouštěče, dynama, elektromotorky
3043  - Světlomety a svítilny
3044  - Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice
3045  - Vysokonapěťové součástky
3046  - Stěrače, houkačky a přerušovače
3047  - Odrušovací součástky
3050  - Měřicí přístroje, všeobecně
3051  - Elektrické měřicí přístroje
3052  - Mechanické zvedáky a příslušenství
3070  - Traktory, všeobecně a součásti
3072  - Terénní vozidla
3074  - Rám a příslušenství přívěsů
3076  - Motocykly, součásti
3090  - Jízdní kola
3094  - Jízdní kola
3095  - Jízdní kola
3097  - Jízdní kola

31 - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA

31  - LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
3100  - Všeobecně. Terminologie, rozdělení letadel apod.
3101  - Letadlo všeobecně (rozměry, hmotnosti, letové vlastnosti a výkony)
3102  - Veličiny a jednotky, standardní atmosféra, symboly
3103  - Hluk a emise letadel
3104  - Zabezpečení jakosti, způsobilost výrobků, značení
3105  - Kosmonautika
3110  - Výkresová, výrobní a provozní dokumentace (úprava, archivace, značení výrobků apod.)
3111  - Rozebíratelné spoje
3112  - Nerozebíratelné spoje
3113  - Mechanické soustavy a prvky
3114  - Palivové a mazací soustavy
3115  - Hydraulické a pneumatické soustavy a prvky
3117  - Elektrické a elektronické soustavy a prvky
3118  - Elektrické a elektronické soustavy a prvky
3119  - Různé
3120  - Kovové materiály. Všeobecně, zkoušení, výběry
3121  - Oceli. Technické specifikace
3122  - Oceli. Materiálové listy
3123  - Hliník, hořčík a jejich slitiny. Technické specifikace
3124  - Hliník, hořčík a jejich slitiny. Materiálové listy
3125  - Titan a slitiny titanu
3126  - Těžké neželezné kovy. Pájky
3127  - Hutní výrobky pro letectví. Rozměry
3128  - Ostatní kovové materiály pro letectví
3130  - Spojovací a konstrukční součásti. Všeobecné požadavky
3131  - Šrouby
3132  - Šrouby, matice a podložky
3133  - Matice
3134  - Spojovací součásti bez závitu
3135  - Pojišťovací prvky
3136  - Uzávěry, víka, kryty
3137  - Lana, koncovky lan, napínáky
3138  - Šroubení, potrubí, hadice
3139  - Nerozebíratelné stroje
3141  - Držáky a svěrky
3142  - Vložky
3143  - Nýty
3145  - Mechanické převody
3147  - Táhla a jejich příslušenství
3148  - Kluzná ložiska
3149  - Valivá ložiska
3150  - Letecké pohonné jednotky. Všeobecně, zkoušení, značení, číslování
3151  - Směrnice pro konstrukci pohonných jednotek
3153  - Vstupní a výstupní systémy motoru, protipožární systém
3154  - Konstrukční, spojovací díly a prvky pohonných jednotek
3155  - Elektrické a elektronické systémy a prvky pohonných jednotek
3156  - Olejový, palivový a řídicí systém a jeho prvky
3157  - Přístroje a příslušenství
3158  - Technologické postupy speciální pro pohonné jednotky
3159  - Speciální přípravky
3160  - Drak. Všeobecně, zkoušení, značení
3161  - Montážní, kontrolní a provozní otvory
3162  - Drak, konstrukce draku
3163  - Vybavení kabiny, protipožární systém, klimatizace, záchranné prostředky
3164  - Přistávací zařízení, odmrazování
3165  - Palivová soustava
3167  - Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení
3168  - Palubní přístrojové, komunikační a navigační vybavení
3169  - Palubní zařízení pro pozemní obsluhu a údržbu letadel
3170  - Nekovové materiály. Obecně, zkoušení, výběry apod.
3171  - Elastomery a těsnící materiály
3172  - Paliva, mazadla, konzervační a odkonzervační materiály
3173  - Termoplasty a transparentní materiály
3174  - Ostatní provozní látky (hydraulické kapaliny, odmrazovací dezinfekční a jiné látky)
3175  - Lepidla
3176  - Vyztužené plasty, kompozity
3177  - Vyztužené plasty, kompozity
3178  - Ostatní nekovové konstrukční materiály (dřevo, kůže)
3179  - Barvy pro nátěry (barvy, laky, ředidla, rozpouštědla apod.)
3180  - Technologické a zkušební postupy, bezpečnost práce
3181  - Výroba konstrukčních dílů a částí
3182  - Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování
3183  - Povrchová ochrana a příprava povrchu, včetně zpevňování
3184  - Postupy vytváření nerozebíratelných spojů (svařování, nýtování, pájení, lepení, hermetizace)
3185  - Postupy vytváření rozebíratelných spojů
3186  - Přípravky
3187  - Stroje, nástroje a měřidla
3188  - Nátěrové systémy
3189  - Mazadla a mazací systémy
3190  - Letecká doprava osob
3191  - Letecká doprava zboží
3193  - Pozemní provozní zařízení
3195  - Zařízení pro odledňování
3196  - Informační technologie
3198  - Pozemní provozní a zabezpečovací zařízení

32 - LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

32  - LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200  - Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy
3201  - Lodní těleso
3202  - Směrnice pro konstrukci plavidel
3208  - Parametry plavidel. Malá plavidla
3210  - Lodní těleso. Všeobecně
3211  - Konstrukce lodního trupu
3212  - Konstrukce lodních nástaveb
3218  - Kotevní řetězy
3222  - Lodní dveře
3223  - Lodní zábradlí
3224  - Lodní průlezy, poklopy a víka
3226  - Lodní pevná výstroj
3227  - Lodní pevná výstroj
3230  - Lodní palubní a hospodářská zařízení
3231  - Lodní palubní a hospodářská zařízení
3232  - Lodní palubní a hospodářská zařízení
3233  - Uvazovací a manipulační zařízení
3234  - Lodní palubní a hospodářská zařízení
3235  - Lodní palubní stěžňová zařízení
3239  - Lodní hospodářská a technologická zařízení
3240  - Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení
3241  - Hlavní stroje a motory
3242  - Dálkové ovládání pomocného zařízení
3245  - Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení
3250  - Lodní potrubní soustavy
3251  - Lodní potrubní soustavy
3252  - Lodní potrubní soustavy
3254  - Lodní potrubní soustavy
3255  - Lodní potrubní soustavy
3256  - Lodní potrubní soustavy
3257  - Lodní potrubní soustavy
3259  - Větrací a klimatizační soustavy
3260  - Lodní elektrozařízení
3263  - Zdroje elektrické energie
3266  - Elektroinstalace na lodích
3267  - Lodní elektrozařízení
3268  - Slaboproudé rozvody a zařízení
3280  - Lodní inventář
3282  - Kotevní inventář
3283  - Uvazovací a vlečný inventář a výstroj
3284  - Lodní inventář
3285  - Navigační inventář
3286  - Záchranné prostředky
3289  - Inventář dílen, strojoven a místností
3295  - Příchytky, konzoly, držáky

33 - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY

33  - ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
3300  - Terminologie - Mezinárodní slovník
3301  - Jmenovité hodnoty a značení předmětů
3302  - Základní požadavky na materiály
3303  - Prostředí pro elektrická zařízení
3304  - Koordinace izolace
3305  - Bezpečnost elektrických zařízení
3306  - Bezpečnost elektrických zařízení
3313  - Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením
3315  - Revize elektrických zařízení
3316  - Revize elektrických předmětů a zařízení
3320  - Společné zařizovací předpisy
3321  - Společné zřizovací předpisy
3322  - Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů
3323  - Elektrická zařízení v různých prostředích
3324  - Elektrická zařízení v různých objektech
3325  - Zařízení pro sklady; jeřáby a výtahy
3326  - Zařízení akumulátoroven
3330  - Zařizovací předpisy pro silová zařízení
3331  - Výrobny elektrické energie
3332  - Rozvodná zařízení a elektrické stanice
3333  - Rozvod elektrické energie
3334  - Odběr elektrické energie
3335  - Elektrická dopravní zařízení
3340  - Sdělovací zařízení a vedení
3341  - Radiokomunikační zařízení. Bezpečnost rádiových vysílačů
3342  - Ochrana radiového příjmu před rušením
3345  - Elektrická řídicí zařízení
3346  - Operativní řízení provozu
3347  - Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení
3348  - Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích
3349  - Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API)
3350  - Elektrotepelná zařízení
3360  - Technologie palivových článků

34 - ELEKTROTECHNIKA

34  - ELEKTROTECHNIKA
3401  - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti
3403  - Pohyblivé přívody a šňůrová vedení
3404  - Elektrické spoje a svorky
3408  - Ultrazvuková zařízení a hydrofony
3410  - Obyčejná elektrická zařízení
3413  - Zvláštní elektrická zařízení
3414  - Elektrická zařízení v dolech
3415  - Elektrická dopravní a trakční zařízení
3416  - Elektrická zařízení v těžkých provozech
3417  - Zařízení s roentgeny a radioaktivními látkami
3420  - Ochrana sdělovacích zařízení před rušením
3421  - Elektrická nadzemní sdělovací vedení
3423  - Vnitřní sdělovací rozvody
3425  - Rozhlas po vedení
3426  - Železniční zabezpečovací zařízení
3427  - Požární signalizace a dorozumívací zařízení
3428  - Předpisy pro odrušení
3430  - Elektrická bezpečnost ve zvláštních podmínkách
3431  - Práce na elektrických zařízeních a vedeních
3432  - Obsluha točivých strojů a transformátorů
3433  - Návody k obsluze a rozmrazování potrubí
3435  - Bezpečnostní tabulky a nápisy
3438  - Ruční lisovací nástroje k zakončení elektrických kabelů
3446  - Fotovoltaické systémy
3451  - Terminologie v elektrotechnice
3453  - Řady napětí a kmitočtů
3455  - Značky nahrazující nápisy
3456  - Zkoušení a měření
3457  - Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí
3458  - Magnetické součástky a měření
3459  - Materiály pro elektroniku
3462  - Izolační soustavy
3463  - Keramické a skleněné izolační materiály
3464  - Zkoušky elektroizolačních materiálů
3465  - Elektroizolační materiály
3466  - Slídové výrobky pro elektrotechniku
3467  - Elektroizolační kapaliny
3470  - Zkoušení vodičů a kabelů
3471  - Vodiče a kabely v podmínkách požáru
3472  - Jádra kabelů
3473  - Vodiče pro vinutí
3474  - Silové vodiče
3475  - Šňůry a vodiče pro zvláštní účely
3476  - Silové kabely
3477  - Sdělovací vodiče a šňůry, nf, vf a koaxiální kabely
3478  - Nf, přístrojové, návěstní a dálkové sdělovací kabely
3479  - Vlnovody s příslušenstvím, letecké kabely
3480  - Izolátory, všeobecně
3481  - Izolátory vn, vvn a zvláštní
3482  - Stožáry pro vedení
3483  - Zvláštní stožáry
3484  - Součásti venkovních vedení do 1 kV
3485  - Konce izolátorových podpěr nn a vn
3486  - Armatury a součásti venkovních vedení
3487  - Armatury venkovních vedení
3490  - Silnoproudé kabelové soubory
3492  - Armatury trakčních a trolejových vedení
3493  - Armatury trolejových vedení
3494  - Armatury trolejových vedení

35 - ELEKTROTECHNIKA

35  - ELEKTROTECHNIKA
3500  - Točivé elektrické stroje všeobecně
3501  - Stejnosměrné stroje
3502  - Synchronní stroje
3503  - Asynchronní motory
3504  - Komutátorové motory
3507  - Zvláštní točivé elektrické stroje
3508  - Svorkovnice, kartáče a komutátory točivých strojů
3509  - Kryty a posunováky točivých strojů
3510  - Transformátory a tlumivky všeobecně
3511  - Výkonové (silové) transformátory
3512  - Tlumivky
3513  - Měřicí, oddělovací a přístrojové transformátory
3514  - Součásti výkonových transformátorů
3515  - Výkonové polovodičové měniče a usměrňovače
3516  - Výkonové polovodičové součástky
3517  - Tyristorové pohony
3518  - Statické přepínací systémy
3519  - Magneticky měkké transformátorové plechy
3530  - Elektrické přístroje, všeobecně
3531  - Řídicí a spouštěcí přístroje
3534  - Elektrická dvoustavová relé
3535  - Měřicí relé a ochrany
3536  - Elektromagnety
3538  - Vysokofrekvenční konektory
3540  - Zkoušky elektronických součástek
3541  - Silové spínače nn
3542  - Silové spínače vn a vvn
3543  - Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - induktivní
3544  - Spínací a řídicí zařízení nn pro průmyslové účely - přístrojové a nosné lišty
3545  - Zásuvky a vidlice
3546  - Sdělovací zásuvky a vidlice, konektory
3547  - Pojistky nn a vn
3548  - Svodiče přepětí
3555  - Harmonizovaný systém hodnocení jakosti součástek
3561  - Elektroměry
3562  - Elektrické měřicí přístroje
3564  - Etalony, dekády, můstky apod.
3565  - Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky
3566  - Přístroje jaderné techniky
3568  - Speciální měřicí přístroje
3570  - Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory
3571  - Silové rozváděče
3576  - Hromosvody
3579  - Nevýbušné přírubové vývodky
3580  - Pasivní elektronické součástky
3581  - Rezistory, termistory a potenciometry
3582  - Kondenzátory
3583  - Kondenzátory pro elektroniku
3584  - Piezoelektrické součástky a feritová jádra
3585  - Elektronky a obrazovky
3586  - Elektronky
3587  - Polovodičové součástky
3588  - Optické vláknové přepínače a optická vlákna
3589  - Patice, držáky, objímky, zásobníky a masky
3590  - Plošné spoje
3591  - Stojany přenosových zařízení
3592  - Kabely a součástky pro vláknovou optiku
3593  - Technologie elektronické montáže
3597  - Pomůcky pro obsluhu

36 - ELEKTROTECHNIKA

36  - ELEKTROTECHNIKA
3600  - Osvětlování, všeobecně
3601  - Žárovky
3602  - Výbojky a zářivky
3603  - Součásti, patice, objímky světelných zdrojů
3604  - Vnitřní a venkovní osvětlení
3605  - Terminologie svítidel a předřadníku
3606  - Elektrická svítidla
3607  - Bezpečnost elektronických fotoblesků
3608  - Životní prostředí - elektrotechnické a elektronické produkty a systémy
3609  - Stomatologická svítidla
3610  - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
3611  - Průmyslová elektrotepelná zařízení a spotřebiče pro domácnost
3612  - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
3613  - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
3614  - Bezpečnost elektrických spotřebičů všeobecného použití
3615  - Bezpečnost elektrického ručního nářadí
3619  - Elektrická řídicí zařízení pro domácnost
3622  - Točivé stroje a přístroje kolejových vozidel
3623  - Sběrače proudu kolejových vozidel
3627  - Trolejové sběrače jeřábů
3638  - Elektrické sirény
3641  - Primární články a baterie
3643  - Akumulátory
3646  - Fotovoltaické součástky
3647  - Rentgeny
3648  - Zdravotnické elektrické přístroje
3649  - Elektrické přístroje pro laboratoře
3652  - Světelná hledací zařízení
3656  - Světelná signalizační zařízení
3657  - Dálkové měření
3660  - Drátová spojovací technika, všeobecně
3661  - Telegrafní a telefonní přístroje
3667  - Signály a impedance přenosových systémů
3670  - Elektronika a rádiotechnika všeobecně
3671  - Vysílače
3672  - Antény
3673  - Přijímače
3674  - Zesilovače
3675  - Televize
3676  - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
3677  - Plynové lasery a modulátory laserů
3678  - Navigační a bezpečnostní systémy
3679  - Elektromagnetická pole v prostředí člověka
3680  - Aplikovaná elektronika
3682  - Mikrofony, sluchátka, reproduktory
3683  - Elektroakustická zařízení
3684  - Záznam a reprodukce zvuku
3685  - Záznam a reprodukce obrazu
3686  - Záznamové materiály
3688  - Elektroakustická měření
3690  - Informační technika všeobecně a terminologie
3691  - Znaky, kódování, počítačová grafika a programovací jazyky
3692  - Lokální počítačové sítě (LAN)
3693  - Pružná magnetická média pro digitální záznam
3694  - Optické disky
3695  - Kancelářské zařízení
3696  - Propojení otevřených systémů
3697  - Identifikační karty a ochrana dat
3698  - Zpracování a výměna dokumentů
3699  - Propojení zařízení informační techniky

37 - ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA

38 - ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

39 - ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU

40 - JADERNÁ TECHNIKA

41 - HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ

41  - HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ
4100  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4102  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4103  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4104  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4105  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4106  - Oceli třídy 10. Materiálové listy
4111  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4113  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4114  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4115  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4116  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4117  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4118  - Oceli třídy 11. Materiálové listy
4120  - Oceli třídy 12. Materiálové listy
4121  - Oceli třídy 12. Materiálové listy
4130  - Oceli třídy 13. Materiálové listy
4131  - Oceli třídy 13. Materiálové listy
4132  - Oceli třídy 13. Materiálové listy
4133  - Oceli třídy 13. Materiálové listy
4141  - Oceli třídy 14. Materiálové listy
4142  - Oceli třídy 14. Materiálové listy
4143  - Oceli třídy 14. Materiálové listy
4150  - Oceli třídy 15. Materiálové listy
4151  - Oceli třídy 15. Materiálové listy
4152  - Oceli třídy 15. Materiálové listy
4153  - Oceli třídy 15. Materiálové listy
4154  - Oceli třídy 15. Materiálové listy
4161  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4162  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4163  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4164  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4165  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4166  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4167  - Oceli třídy 16. Materiálové listy
4170  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4171  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4172  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4173  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4174  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4175  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4176  - Oceli třídy 17. Materiálové listy
4180  - Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy
4182  - Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy
4183  - Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy
4185  - Železné, ocelové a neželezné prášky, slinuté karbidy
4190  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4191  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4192  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4193  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4194  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4195  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4196  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4197  - Oceli třídy 19. Materiálové listy
4198  - Oceli třídy 19. Materiálové listy

42 - HUTNICTVÍ

42  - HUTNICTVÍ
4200  - Všeobecné předpisy
4201  - Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4202  - Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4203  - Mechanické zkoušení kovů
4204  - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů
4205  - Chemické zkoušení kovů a feroslitin
4206  - Chemické zkoušení neželezných kovů a jejich slitin
4207  - Zkoušení kovů
4208  - Prášková metalurgie
4209  - Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry
4210  - Výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy
4211  - Feroslitiny. Slitiny dezoxidační. Technické dodací předpisy
4212  - Surové železo. Odlitky z oceli a slitin. Kokily. Technické dodací předpisy
4213  - Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy
4214  - Neželezné kovy. Všeobecné normy a technické dodací předpisy
4215  - Těžké a lehké neželezné kovy. Technické dodací předpisy
4216  - Klenotnictví. Vlastnosti kovů, označování a rozbory slitin
4218  - Bezpečnostní předpisy
4219  - Výrobky z oceli. Technické dodací podmínky. Jakosti
4220  - Výrobky z ocelí. Zvláštní předpisy a ustanovení
4221  - Surové železo, materiálové listy
4222  - Feroslitiny a slitiny dezoxidační. Materiálové listy
4223  - Litiny s kuličkovým grafitem. Materiálové listy
4224  - Litiny s lupínkovým grafitem. Zvláštní slitiny železa na odlitky
4225  - Bílé, tvrzené a temperované litiny. Materiálové listy
4226  - Uhlíkové oceli na odlitky. Materiálové listy
4227  - Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané do pískových forem. Materiálové listy
4228  - Nízkolegované a středně legované oceli na odlitky, odlévané jiným způsobem než do pískových forem. Slitiny pro trvalé magnety. Materiálové listy
4229  - Vysokolegované oceli na odlitky. Materiálové listy
4230  - Měď a slitiny mědi tvářené. Materiálové listy
4231  - Měď a slitiny mědi na odlitky. Materiálové listy
4232  - Slitiny měď-zinek tvářené. Materiálové listy
4233  - Slitiny měď-zinek na odlitky. Materiálové listy
4234  - Nikl, kobalt a slitiny niklu tvářené. Materiálové listy
4235  - Nikl, zinek a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy
4236  - Olovo, cín a jejich slitiny tvářené. Materiálové listy
4237  - Olovo, cín, antimon a jejich slitiny na odlitky. Materiálové listy
4238  - Ušlechtilé kovy a jejich slitiny. Materiálové listy
4239  - Nízkotavitelné slitiny neželezných kovů. Materiálové listy
4240  - Hliník tvářený. Materiálové listy
4241  - Hliník na odlitky. Materiálové listy
4242  - Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy
4243  - Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy
4244  - Slitiny hliníku tvářené. Materiálové listy
4245  - Slitiny hliníku na odlitky. Materiálové listy
4249  - Hořčík a slitiny hořčíku na odlitky. Materiálové listy
4250  - Výrobky z ocelí. Rozměry
4251  - Ingoty z ocelí. Předvalky z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4252  - Výrobky z ocelí. Rozměry
4253  - Plechy a pásy z ocelí. Rozměry (Přednostně válcované za tepla)
4254  - Dráty z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4255  - Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4256  - Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4257  - Trubky z ocelí tvářené za tepla. Trubky z ocelí svařované. Rozměry
4258  - Výrobky z ocelí specifických tvarů. Technické dodací předpisy. Rozměry
4259  - Tyče z ocelí válcované za tepla. Rozměry
4260  - Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací podmínky a rozměry
4263  - Plechy a pásy z ocelí válcované za studena. Rozměry
4264  - Dráty z ocelí tvářené za studena. Rozměry
4265  - Tyče a oceli tvářené za studena. Rozměry
4266  - Ocelové dráty a výrobky z drátu
4267  - Trubky z ocelí tvářené za studena (přesné). Rozměry
4268  - Ohýbané profily ocelové
4269  - Tenkostěnné profily ocelové. Rozměry
4272  - Výkovky z neželezných kovů. Rozměry
4273  - Plechy, pásy, pruhy, kotouče, folie a kaloty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4274  - Dráty z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4275  - Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za tepla. Rozměry
4276  - Tyče z hliníku a slitin hliníku tvářené za studena. Rozměry
4277  - Trubky z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4278  - Profily z hliníku a slitin hliníku. Rozměry
4281  - Kompozice. Rozměry
4283  - Plechy, pásy, pruhy, kotouče a folie z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry
4284  - Dráty z těžkých a ušlechtilých kovů a jejich slitin. Rozměry
4285  - Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za tepla. Rozměry
4286  - Tyče z těžkých neželezných kovů a jejich slitin tvářené za studena. Rozměry
4287  - Trubky z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry
4288  - Profily z těžkých neželezných kovů a jejich slitin. Rozměry
4290  - Výkovky z ocelí
4292  - Výkovky z neželezných kovů
4296  - Tlakové odlitky
4297  - Zkoušení odlitků
4298  - Různé hutní výrobky

43 - HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

44 - HORNICTVÍ

44  - HORNICTVÍ
4413  - Tuhá paliva. Metody zkoušení
4414  - Jakost tuhých paliv
4415  - Zkoušení rud a koncentrátů
4416  - Zkoušení rud a koncentrátů
4417  - Zkoušení rud a koncentrátů
4418  - Zkoušení rud a koncentrátů
4420  - Otvírka a příprava hlubinných ložisek, všeobecně
4426  - Důlní ocelová výztuž
4430  - Strojní zařízení pro podzemní doly
4431  - Volné (vyhrazeno pro takové záležitosti nerostných surovin /mimo uhlí/, které se nedají zařadit do ostat. podskupin této skupiny ani do tř. 72)
4442  - Dobývací stroje a zařízení pro hlubinné dobývání nerostných surovin
4444  - Výztuž porubů a řízení horského tlaku při hlubinném dobývání nerostných surovin
4447  - Stroje a zařízení pro zakládání při hlubinném dobývání užitkových surovin
4450  - Hornická doprava a manipulace s materiálem, všeobecně (Doprava, všeobecně)
4454  - Stroje a zařízení svislé důlní dopravy (Vrátky, pneumatické motory a přísl.) (Klece, skipové nádoby, podstavníky) (Vybavení nádraží a posunovačů)
4455  - Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních věží a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)
4457  - Stroje a zařízení vodorovné a úklonné důlní dopravy (Vybavení těžních klecí a jam) (Vyklápěče) (Důlní doprava, pomocná zařízení)
4461  - Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v dolech
4462  - Větrání, klimatizace a úpravy mikroklimatu v podzemí dolů (Lutny a různá zařízení pro větrání)
4464  - Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhům nebezpečí v podzemí dolů (průvanům, průtržím apod.)
4465  - Ochrana proti prachu, hluku a vibracím v hornictví
4470  - Úprava nerostných surovin v hornictví, všeobecně (Úpravnictví, všeobecně)
4473  - Úpravnická zařízení včetně pomocného vybavení při úpravě užitkových surovin v hornictví
4491  - Geologie v hornictví (mimo rámec ostatních skupin a tříd) (Potrubí důlní pro stlačený vzduch a vodu)

45 - HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY

46 - ZEMĚDĚLSTVÍ

47 - ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE

48 - LESNICTVÍ

49 - PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ

49  - PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ
4900  - Všeobecně a zkoušení
4901  - Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva
4902  - Způsoby opracování dřeva, polotovarů, dílců a přířezů
4906  - Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů
4908  - Bezpečnost práce
4910  - Pilařské výrobky neopracované, všeobecně
4911  - Pilařské výrobky neopracované, všeobecně
4912  - Řezivo jehličnaté a listnaté
4914  - Pražce, mostnice apod.
4915  - Hrubé přířezy
4917  - Obalové přířezy a jejich komplety
4921  - Opracované řezivo pilařské
4923  - Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky
4924  - Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky
4926  - Desky a výrobky zvlášť upravené
4928  - Desky z rostlého dřeva
4929  - Vrstvené dřevo
4931  - Drobné dřevěné výrobky pro průmysl a služby
4933  - Obaly dřevěné
4937  - Dřevěné výrobky pro domácnost
4938  - Žebříky
4946  - Korkové přípravky, výrobky apod.
4947  - Zápalky a kuřácké potřeby
4951  - Dřevěné školní pomůcky
4960  - Stroje a jiná zařízení na obrábění a zpracování dřeva a výrobků ze dřeva
4961  - Bezpečnostní a hygienické předpisy
4962  - Kontrola, přesnost a zkoušení strojů a jiných zařízení používaných při obrábění dřeva a výrobků ze dřeva
4963  - Dřevozpracující zařízení
4966  - Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva
4968  - Konstrukce, rozměry a parametry strojů aj. zařízení na obrábění dřeva a výrobků ze dřeva
4969  - Prefabrikovaná dřevěná schodiště

50 - PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ

51 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

52 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

53 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

54 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

55 - ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE PRO OSOBNÍ ÚČELY

56 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

56  - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
5600  - Metody zkoušení a společná ustanovení
5601  - Metody zkoušení a společná ustanovení
5602  - Metody zkoušení a společná ustanovení
5603  - Metody zkoušení zmrazených výrobků
5604  - Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků
5605  - Metody zkoušení mlýnských obilných výrobků a luštěnin
5606  - Mlýnské výrobky
5607  - Mlýnské výrobky, luštěniny a rýže
5609  - Těstoviny
5610  - Pekárenské výrobky
5611  - Pekařské výrobky
5626  - Cukrářské výrobky
5627  - Trvanlivé pečivo
5634  - Kakaový prášek, kakaové máslo
5635  - Čokoláda a čokoládové cukrovinky
5638  - Čokoládové cukrovinky
5647  - Nečokoládové cukrovinky
5657  - Cukr
5658  - Melasa
5661  - Škrob a výrobky ze škrobu
5662  - Dextriny
5663  - Ostatní výrobky škrobáren
5666  - Pivo, slad a sladařské výrobky
5668  - Droždí a kvasnice
5670  - Lihoviny. Společná ustanovení
5672  - Lihovarské výrobky
5677  - Vína
5678  - Bylinná a ovocná vína, ocet, voda, limonády
5679  - Nealkoholické nápoje v prášku
5681  - Suché plody, sušené ovoce, zmrazené ovoce
5682  - Výrobky z ovoce - ovocné šťávy, polotovary
5683  - Výrobky z ovoce - mrazené, tekuté ovoce a zelenina
5684  - Výrobky z ovoce - sirupy
5685  - Výrobky z ovoce - ovocné šťávy
5686  - Výrobky z ovoce - marmelády, džemy a rosoly
5687  - Výrobky z ovoce - kompoty
5690  - Sterilovaná kojenecká a dětská výživa
5691  - Výrobky ze zeleniny - zmrazená zelenina
5692  - Sterilovaná, nakládaná a sušená zelenina
5693  - Ostatní výrobky ze zeleniny
5694  - Sušené a sterilované houby
5695  - Tabákové výrobky
5696  - Pravidla správné hygienické a výrobní praxe
5697  - Éterické oleje
5698  - Vonné a chuťové látky pro potraviny
5699  - Geneticky modifikované potraviny

57 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

58 - VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

59 - BIOTECHNOLOGIE

59  - BIOTECHNOLOGIE

60 - NANOTECHNOLOGIE

60  - NANOTECHNOLOGIE

62 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ

63 - PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY

64 - PLASTY

64  - PLASTY
6400  - Plasty. Všeobecně
6401  - Zkoušky tuhých nekovových materiálů
6402  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6403  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6404  - Požárně technické vlastnosti
6405  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6406  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6407  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6408  - Zkoušení plastů a výrobků z plastů
6409  - Plasty. Ionexy. Metody zkoušení
6412  - Nenasycené polyesterové pryskyřice
6413  - Epoxidové pryskyřice
6414  - Alkydové pryskyřice
6415  - Fenolické pryskyřice
6416  - Aminové pryskyřice
6420  - Tvrditelné lisovací hmoty
6421  - Tvrditelné lisovací hmoty
6422  - Plasty. Lisovací hmoty práškové
6423  - Tvrditelné lisovací hmoty
6424  - Plasty. Polyuretany
6426  - Plasty. Styrenové polymery
6427  - Styrenové polymery
6428  - Plasty. Styrenové polymery
6430  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6431  - Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy
6432  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6433  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6434  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6435  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6436  - Termoplasty a výrobky (polotovary) z termoplastu
6438  - Fluoroplasty
6439  - Ostatní vinylové polymery
6440  - Vrstvené hmoty, lamináty
6441  - Termoplastické polyestery
6442  - Vrstvené hmoty, lamináty
6443  - Plasty. Deriváty celulózy
6444  - Vrstvené hmoty, lamináty
6445  - Uhlíková vlákna
6451  - Polyfenylenethery
6454  - Zkoušení lehčených hmot
6455  - Lehčené plasty
6457  - Ostatní plasty
6458  - Recyklované plasty
6460  - Fólie z rozvětveného polyetylénu
6462  - Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu
6463  - Polykarbonátové folie
6464  - Plastové potrubní systémy
6467  - Fólie z polypropylénu
6468  - Fólie viskózové
6469  - Ostatní polotovary a výrobky z plastů
6470  - Syntetické usně
6471  - Materiály a předměty z plastů ve styku s potravinami
6475  - Vrstvené hmoty, lamináty
6476  - Výztuže. Vlákna
6478  - Výztuže. Tkaniny
6486  - Lepidla
6490  - Vodné disperze polymerů a kopolymerů
6493  - Kompozity. Zkoušení vlastností

65 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

65  - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6501  - Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy
6502  - Výrobky chemického průmyslu, všeobecné a bezpečnostní předpisy
6503  - Zkušební metody
6505  - Vzorkování, balení, značení
6510  - Anorganické výrobky, kyseliny, zásady, kysličníky, všeobecně
6511  - Kyseliny anorganické
6512  - Kyseliny anorganické
6513  - Zásady anorganické technické
6514  - Zásady anorganické technické
6515  - Kysličníky anorganické technické
6517  - Kysličníky anorganické technické
6520  - Soli anorganické, technické
6521  - Soli anorganické, technické
6522  - Soli anorganické, technické
6523  - Soli anorganické, technické
6524  - Soli anorganické, technické
6525  - Soli anorganické, technické
6526  - Soli anorganické, technické
6528  - Soli anorganické, technické
6529  - Soli anorganické, technické
6531  - Soli anorganické, technické
6533  - Soli anorganické, technické
6534  - Soli anorganické, technické
6535  - Soli anorganické, technické
6541  - Soli odrezovací, žíhací, kalicí
6543  - Plyny technické a ostatní
6544  - Plyny technické a ostatní
6546  - Výrobky anorganické, bělicí prostředky
6548  - Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky
6549  - Průmyslová hnojiva a ostatní anorganické výrobky
6557  - Výrobky chemického průmyslu, pesticidy
6560  - Ropné výrobky všeobecně a zkušební metody společné více skupinám výrobků
6561  - Zkušební metody pro světlé ropné produkty
6562  - Zkušební metody pro ropné oleje
6563  - Zkušební metody pro plastická maziva (Zkušební metody pro mazací tuky)
6564  - Uhlovodíkové plyny a uhlovodíkové plyny zkapalněné, jakost a zkušební metody
6565  - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost
6566  - Minerální oleje, jakost
6568  - Minerální oleje, jakost
6569  - Plastická maziva (Mazací tuky)
6570  - Zkušební metody pro asfalty a asfaltové výrobky
6571  - Parafíny, cerezíny, vazelíny, gače, jakost a zkušební metody
6572  - Asfalty a ostatní výrobky
6573  - Různé výrobky ropného průmyslu
6579  - Topné oleje
6580  - Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody
6581  - Deriváty z pyrolýzy uhlí
6583  - Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody
6584  - Dehty a výrobky z dehtu, jakost a zkušební metody
6585  - Výrobky získané destilací dřeva
6587  - Polotovary pro výrobu barviv, báze naftalenová
6590  - Organická barviva. Všeobecně a zkušební metody
6592  - Sirná barviva
6595  - Organická barviva ostatní
6596  - Organické pigmenty a laky organických barviv
6597  - Organické pigmenty a laky organických barviv

66 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

66  - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6601  - Uhlovodíky hydrované, chlorované a alkoholy jednomocné a vícemocné
6602  - Estery, étery, acetáty
6606  - Změkčovadla a zvláčňovadla
6607  - Včelí vosk technický
6608  - Etylalkohol
6611  - Uhlovodíky apod.
6612  - Alkoholy jednomocné i vícemocné
6613  - Alkoholy jednomocné i vícemocné, glyceriny
6614  - Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.
6615  - Aldehydy mastné, kyseliny mastné apod.
6617  - Sloučeniny řady kyanové a substituované deriváty kyseliny uhličité, močovina apod.
6618  - Ostatní alifatické sloučeniny
6619  - Estery monokarbonových a polykarbonových kyselin
6621  - Uhlovodíky a deriváty řady benzenové
6622  - Uhlovodíky řady naftalenové, substituované a vícejaderné
6623  - Fenoly s benzenovým jádrem
6625  - Nitrované aromatické uhlovodíky
6627  - Kyseliny aromatické, estery, aminy apod.
6633  - Anhydridy substituované, kyseliny monokarbonové a vícekarbonové
6638  - Sloučeniny heterocyklické
6640  - Farmacie všeobecně
6641  - Léčiva humánní všeobecně
6645  - Léčiva humánní všeobecně
6650  - Chemické dezinfekční přípravky
6652  - Chemické dezinfekční přípravky
6655  - Farmacie, dezinfekční přípravky
6656  - Polotovary pro farmacii
6657  - Přípravky na ochranu rostlin, antiparazitní prostředky
6660  - Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský
6661  - Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský
6663  - Přípravky pro průmysl hutní, textilní, gumárenský a koželužský
6664  - Fotografie
6665  - Fotografické materiály a fotochemické výrobky
6666  - Fotochemické výrobky
6667  - Fotografické materiály.Bezpečnostní požadavky a požadavky z hlediska životního prostředí.
6668  - Fotografie. Požadavky na uložení
6669  - Fotografické materiály
6680  - Výbušiny a pyrotechnika
6681  - Výbušiny a pyrotechnika
6682  - Výbušiny a pyrotechnika
6683  - Zábavná pyrotechnika
6684  - Adsorpční látky
6685  - Lepidla
6686  - Lepidla
6687  - Konstrukční lepidla
6689  - Brzdové a mrazuvzdorné kapaliny

67 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

68 - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

68  - VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6811  - Mýdla, tenzidy a detergenty
6815  - Kosmetika, vonné kompozice
6820  - Výrobky pro zvláštní průmyslové účely
6840  - Čisté chemikálie a činidla, všeobecně
6841  - Čisté chemikálie a činidla. Zkušební metody
6842  - Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "a"
6843  - Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "b"
6844  - Čisté chemikálie a činidla anorganická, písmeno "c", "d", "e"
6845  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"
6846  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "f", "g"
6847  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"
6848  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "h", "ch"
6849  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "i", "j"
6850  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"
6851  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "k", "l", "m"
6852  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "n", "o", "p", "r"
6853  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"
6854  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"
6855  - Čisté chemikálie anorganické, písmeno "s", "t", "u"
6860  - Čisté chemikálie organické, písmeno "a", "b"
6861  - Čisté chemikálie organické, písmeno "c", "d"
6862  - Čisté chemikálie organické, písmeno "e", "f", "g", "h", "ch"
6863  - Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"
6864  - Čisté chemikálie organické, písmeno "i", "j", "k", "l", "m"
6865  - Čisté chemikálie organické, písmeno "n", "o"
6866  - Čisté chemikálie organické, písmeno "p", "r", "s", "š"
6868  - Čisté chemikálie organické, cukry
6869  - Čisté chemikálie organické, indikátory
6871  - Činidla
6873  - Indikátorové papírky

69 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

69  - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU
6900  - Názvosloví, předpisy, značky
6902  - Konstrukční směrnice a základní údaje
6906  - Příruby
6907  - Pojistné, zabezpečovací, kontrolní, měřicí, regulační části a zařízení
6908  - Obslužné konstrukce nádob
6910  - Mechanická míchadla a míchací zařízení
6912  - Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot
6913  - Hnětací a válcové stroje
6916  - Rozmělňovací a rozvlákňovací stroje
6917  - Stroje licí, tvářecí, nanášecí, dokončovací
6918  - Stroje pro gumárenskou a plastikářskou technologii
6919  - Stroje vyfukovací
6920  - Stroje pro dělení pryže a plastů
6925  - Pojistné membrány
6926  - Odstředivky
6934  - Nádobí kolonového typu
6949  - Předpisy pro zařízení na výrobu plynu
6951  - Odparky
6952  - Jednoduché netopené tlakové nádoby
6960  - Výměníky tepla
6961  - Výměníky tepla s trubkovým svazkem ocelové
6963  - Výměníky tepla. Instalace, provoz, údržba a zkoušení
6968  - Části výměníků (hady, trubkové soustavy aj.)
6972  - Kryogenické nádoby
6979  - Vyvíječe
6980  - Uskladňovací nádrže a nádoby
6981  - Nadzemní uskladňovací nádrže s plochým dnem
6982  - Ocelové nádrže
6983  - Tlakové nádoby, součásti
6984  - Jednorázově plnitelné tlakové nádoby na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů
6988  - Součásti nádob
6989  - Sklolaminátové uskladňovací nádrže
6990  - Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží
6991  - Příslušenství k nádržím a benzinovým čerpacím stanicím

70 - VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN

71 - SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

72 - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

72  - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY
7200  - Všeobecně
7201  - Základní zkušební metody pro silikáty
7205  - Geologie a petrografie, všeobecně
7210  - Zeminy, popisy a klasifikace
7211  - Zkušební metody hornin a zemin
7212  - Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu
7213  - Horniny složené, žula apod.
7214  - Přírodní kámen, všeobecně
7215  - Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha
7216  - Nerosty nerudné, tuha, grafit
7217  - Nerosty nerudné, písky, kaoliny, kameniva a zeminy, tuha, slída, azbest
7218  - Lomařské a kamenické výrobky (z přírodního kamene) pro stavebnictví
7219  - Nerosty nerudné, kazivec, těživec
7220  - Různá pojiva, strusky, škváry, popílky
7221  - Pojiva na bázi cementu
7222  - Pojiva na bázi vápna
7223  - Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely
7224  - Malty, maltové směsi, potěry
7225  - Stavební prvky z přírodního kamene
7226  - Cihlářské pálené výrobky
7227  - Pomocné výrobky pro zděné konstrukce
7229  - Vláknocementové trouby a tvarovky
7230  - Betonové a železobetonové dílce
7231  - Betonové a železobetonové prvky
7232  - Betonové dlaždice a betonová krytina
7233  - Stavební dílce speciální
7234  - Vláknocementové výrobky
7236  - Stavební dílce pro svislé konstrukce
7237  - Stavební dílce pro vodorovné konstrukce
7243  - Stavební materiály. Zkoušení odolnosti
7247  - Keramické výrobky - kachle
7248  - Keramické výrobky - zdravotnická keramika
7250  - Keramické materiály pro elektrotechniku
7251  - Stavební keramika
7252  - Keramika kanalizační, hospodářská a chemická
7255  - Porcelán užitkový, ozdobný, jemná keramika
7256  - Porcelán laboratorní a chemický
7257  - Keramické výrobky pro elektrotechniku
7260  - Žárovzdorné výrobky, všeobecně
7261  - Žárovzdorné výrobky šamotové, dinasové, tuhové a speciální
7262  - Žárovzdorné tvarovky
7265  - Žárovzdorné výrobky basické, jakost
7270  - Izolační materiály a výrobky všeobecně
7271  - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy
7272  - Izolační materiály a výrobky směsové
7273  - Izolační materiály a výrobky z minerálních a přírodních vláken
7275  - Speciální technická keramika
7276  - Hydroizolační pásy a fólie
7280  - Stavební výrobky, posuzování uvolňování nebezpečných látek
7291  - Drtiče a podavače nerostných hmot
7292  - Mlýny na nerostné hmoty
7293  - Třídiče a odlučovače nerostných hmot

73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

73  - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
7300  - Navrhování staveb, všeobecně
7301  - Organizace informací o stavbách
7302  - Geometrická přesnost staveb
7303  - Stavební fyzika - Teplo
7304  - Geodetické práce
7305  - Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)
7306  - Ochrana staveb proti vodě
7308  - Požární bezpečnost staveb
7309  - Udržitelnost staveb
7310  - Zakládání staveb, navrhování
7311  - Zděné konstrukce, navrhování
7312  - Betonové konstrukce, navrhování
7313  - Beton a betonové konstrukce, zkoušení
7314  - Kovové konstrukce, navrhování
7315  - Kovové konstrukce, navrhování
7316  - Konstrukce z plastů, navrhování
7317  - Dřevěné konstrukce, navrhování
7318  - Zakládání staveb, zkoušení
7319  - Střechy, navrhování
7320  - Stavební konstrukce a dílce, navrhování a zkoušení
7321  - Sanace betonových konstrukcí
7322  - Kanalizační práce
7323  - Zděné konstrukce, provádění a zkoušení
7324  - Betonové konstrukce, provádění
7325  - Stavební konstrukce, zkoušení povrchu
7326  - Kovové konstrukce, provádění
7328  - Dřevěné konstrukce, provádění
7329  - Ostatní konstrukce, provádění
7330  - Zemní práce
7331  - Stavební práce přidružené - truhlářské, tesařské a tapetářské
7332  - Stavební práce přidružené - kamenické
7334  - Stavební práce přidružené - obkladačské
7336  - Stavební práce přidružené - klempířské
7337  - Stavební práce přidružené - omítání
7340  - Stavební objekty, všeobecně
7341  - Funkční díly stavebních objektů
7342  - Funkční díly stavebních objektů
7343  - Stavby pro bydlení
7344  - Prevence kriminality při navrhování staveb
7345  - Zemědělské stavby
7349  - Pozemní stavby železniční
7351  - Stavby pro průmysl
7352  - Stavby pro školství a kulturu
7353  - Stavby pro správu a řízení
7355  - Stavby pro skladování, šatny
7357  - Ostatní stavby účelové (požární stanice, laboratoře apod.)
7359  - Stavby pro tělesnou výchovu
7360  - Stavby pro dopravu apod.
7361  - Silniční komunikace
7362  - Stavby mostní
7363  - Železniční komunikace
7364  - Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)
7365  - Stavby pro vodní hospodářství, všeobecně
7366  - Vodovody
7367  - Kanalizace
7368  - Vodní toky a hráze
7369  - Rybníky, odvodňování, závlahy, meliorace
7370  - Silniční zařízení
7375  - Tunely a jiné podzemní stavby
7380  - Stavební a silniční stroje
7381  - Stavební lešení a výtahy
7385  - Automatizační a řidící systémy budov
7390  - Stavby civilní obrany

74 - ČÁSTI STAVEB

75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

75  - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500  - Vodní hospodářství. Základní normy
7501  - Vodní hospodářství. Názvosloví
7502  - Vodní hospodářství. Výpočty
7504  - Hydromeliorace
7507  - Kanalizace. Vybavení šachet
7509  - Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl
7514  - Hydrologické údaje povrchových vod
7515  - Hydrologické údaje podzemních vod
7520  - Hydrotechnika
7521  - Úpravy vodních toků
7523  - Vodní toky a hráze
7524  - Nádrže a zdrže
7526  - Stavby pro využití vodní energie
7529  - Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz
7531  - Ochrana vodních zdrojů
7533  - Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování
7534  - Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování
7540  - Hydromeliorace. Všeobecné normy
7541  - Hydromeliorace. Průzkumné práce
7542  - Hydromeliorace. Odvodňování
7543  - Hydromeliorace. Závlahy
7545  - Protierozní ochrana zemědělské půdy
7550  - Vodárenství. Všeobecné normy
7551  - Vodárenství. Odběr a jímání vody
7552  - Vodárenství. Úprava vody
7553  - Vodárenství. Úprava čerpání vody
7554  - Vodárenství. Vodovodní potrubí
7555  - Trubní materiály
7556  - Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech
7557  - Výrobky pro úpravu vody
7558  - Chemické výrobky pro úpravu vody
7559  - Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz
7560  - Kanalizace. Všeobecné normy
7561  - Kanalizace. Stokové sítě
7562  - Kanalizace. Objekty na stokových sítích
7563  - Kanalizace. Trubní materiály
7564  - Kanalizace. Čištění odpadních vod
7565  - Kanalizace. Čištění odpadních vod
7566  - Kanalizace. Technologická zařízení
7567  - Kanalizace. Vnitřní kanalizace
7569  - Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz
7570  - Jakost vod. Odběr vzorků
7571  - Jakost vod. Požadavky na jakost vod
7572  - Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů
7573  - Jakost vod. Fyzikální rozbor vod
7574  - Jakost vod. Chemický rozbor vod
7575  - Jakost vod. Chemický rozbor vod
7576  - Jakost vod. Radiologický rozbor vod
7577  - Jakost vod. Biologický rozbor vod
7578  - Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod
7579  - Jakost vod. Rozbor kalů
7580  - Jakost vod. Rozbor kalů
7581  - Jakost vod. Úprava kalů.
7590  - Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod

76 - SLUŽBY

77 - OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA

79 - PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ

80 - TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY

80  - TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY
8000  - Textilní průmysl, všeobecně
8001  - Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků
8002  - Zkoušení vláken
8003  - Předpisy pro zkoušení
8005  - Zkušební normy pro syntetická vlákna
8006  - Zkušební normy pro syntetická vlákna
8007  - Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.
8008  - Zkoušení textilních plošných výrobků
8010  - Rostlinná vlákna
8011  - Přírodní textilní vlákna
8013  - Chemická vlákna z přírodních polymerů
8014  - Chemická vlákna ze syntetických polymerů
8018  - Textilní odpady
8019  - Textilní odpady
8020  - Nitě, příze, hedvábí apod.
8021  - Nitě, příze, hedvábí apod.
8023  - Nitě, příze, hedvábí apod.
8025  - Nitě, příze, hedvábí apod.
8026  - Nitě, příze, hedvábí apod.
8030  - Tkaniny běžné potřeby
8033  - Tkaniny běžné potřeby
8036  - Stuhy a prýmky
8041  - Tkaniny zdravotnické
8042  - Tkaniny nábytkové a dekorační
8044  - Podlahové textilie
8045  - Technické tkaniny pro různé účely
8046  - Technické tkaniny pro různé účely
8050  - Vrchní oděvy a prádlo z pletenin
8058  - Punčochové výrobky
8060  - Výrobky speciální a doplňky, všeobecně
8061  - Výrobky z netkaných textilií
8062  - Geotextilie
8063  - Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky
8064  - Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky
8069  - Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky
8070  - Vrchní oděvy a prádlo z tkanin
8076  - Ložní a ostatní prádlo pro domácnost
8077  - Pracovní a ochranné oděvy
8078  - Pracovní a ochranné oděvy
8081  - Kusové výrobky pro technické účely
8084  - Kusové výrobky pro technické účely
8085  - Motouzy, šňůry a lana
8086  - Motouzy, šňůry a lana
8087  - Hadice, popruhy a podobné výrobky
8088  - Peří a prachové peří
8089  - Stuhové uzávěry

81 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

81  - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
8100  - Výrobní a konstrukční směrnice
8101  - Výrobní a konstrukční směrnice
8102  - Společné díly, součásti a detaily strojů a strojních zařízení textilního průmyslu
8106  - Zkoušení, přejímání, dodávání, balení a skladování
8107  - Ochrana, hygiena a bezpečnost práce, obsluha a údržba
8110  - Stroje a zařízení pro přípravu a spřádání textilních surovin, všeobecně
8111  - Stroje a zařízení pro přípravu surovin pro předení bavlny
8115  - Stroje a zařízení pro spřádání bavlny
8116  - Stroje a zařízení pro spřádání lnu
8119  - Společné díly, sestavy a prvky strojů a zařízení pro přípravu a spřádání textilních surovin
8121  - Stroje soukací, družicí a motací
8125  - Textilní cívky
8126  - Naváděcí a posukovací stroje
8130  - Stroje a zařízení tkalcoven, všeobecně
8131  - Tkací stroje člunkové
8134  - Prošlupní zařízení a příslušenství
8135  - Prošlupní zařízení a příslušenství
8136  - Detaily strojů a zařízení tkalcoven
8137  - Detaily strojů a zařízení tkalcoven
8138  - Společné díly, sestavy a detaily tkacích strojů
8140  - Stroje a zařízení pletáren
8142  - Stroje a zařízení pletáren
8160  - Stroje a zařízení pro úpravny, bělidla, barevny a tiskárny
8166  - Úpravnické stroje
8170  - Šicí stroje
8172  - Šicí stroje
8173  - Šicí stroje
8176  - Šicí stroje
8190  - Stroje a zařízení pro velkoprádelny, čistírny a barvírny
8192  - Prací stroje
8193  - Odstředivky, sušiče
8194  - Žehliče
8195  - Chemicky čisticí stroje

82 - STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU

83 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE

83  - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE
8300  - Vzorkování venkovního a pracovního ovzduší
8301  - Analytické metody detekční
8304  - Přístroje na zjišťování ovzduší
8305  - Odběr vzorků a rozbory vod
8306  - Jakost vod
8307  - Jakost vod
8309  - Ochrana vodních zdrojů
8310  - Biotechnologie
8319  - Bezpečnostní zařízení pro první pomoc
8320  - Pracovní a osobní ochrana
8321  - Ochrana hlavy, očí, uší aj.
8322  - Ochranné prostředky dýchacích orgánů
8323  - Ochrana rukou
8324  - Ochrana očí
8325  - Ochrana nohou
8326  - Ochranné pomůcky (pásy, chrániče apod.)
8327  - Ochranné oděvy
8328  - Ochranné oděvy
8329  - Zkoušení materiálů na ochranné oděvy, ochranné rukavice a ochrannou obuv
8330  - Bezpečnost strojních zařízení
8332  - Bezpečnostní hlediska u strojů
8333  - Bezpečnostní a ochranné systémy strojů
8335  - Ergonomie
8336  - Hodnocení expozice pracoviště
8340  - Zdroje znečišťování ovzduší. Všeobecně
8344  - Mobilní zdroje znečišťování ovzduší
8345  - Měření emisí
8346  - Metody a přístroje pro měření tuhých emisí
8347  - Metody a přístroje pro měření plynných emisí
8348  - Metody měření emisí z výrobků
8350  - Kvalita ovzduší. Názvosloví
8355  - Měření imisí
8356  - Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu
8357  - Metody a přístroje pro měření plynných imisí
8358  - Vnitřní ovzduší
8361  - Kvalita půdy
8362  - Kvalita půdy
8363  - Kvalita půdy
8364  - Kvalita půdy
8365  - Kvalita půdy
8366  - Kvalita půdy
8367  - Kvalita půdy
8368  - Kaly, upravený bioodpad a půdy
8370  - Ochrana přírody. Všeobecné požadavky
8371  - Ochrana přírody. Hydrosféra
8380  - Názvosloví odpadů
8381  - Kaly, upravený bioodpad a půdy
8382  - Biopaliva
8383  - Tuhá alternativní paliva
8384  - Biomasa
8390  - Sadovnictví a krajinářství

84 - ZDRAVOTNICTVÍ

85 - ZDRAVOTNICTVÍ

86 - ZDRAVOTNICTVÍ

87 - TELEKOMUNIKACE

87  - TELEKOMUNIKACE
8700  - Ostatní telekomunikační normy
8701  - Ostatní telekomunikační normy
8702  - Ostatní telekomunikační normy
8703  - Ostatní telekomunikační normy
8704  - Ostatní telekomunikační normy
8705  - Evropské telekomunikační normy (CENELEC)
8710  - Zkušební metody a specifikace
8715  - Podnikové telekomunikace
8720  - Rozbor vlivu prostředí
8725  - Mobilní komunikace
8726  - Mobilní komunikace
8727  - Mobilní komunikace
8730  - Lidský činitel
8735  - Síťová hlediska
8736  - Síťová hlediska
8740  - Bezpečnost
8745  - Pagingové systémy
8746  - Přístupové sítě širokopásmového rádia
8750  - Rádiové zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum
8751  - Rádiová zařízení a systémy. EMC a rádiové spektrum
8753  - Transevropské svazkové rádiové sítě
8755  - Digitální bezšňůrové telekomunikace
8758  - Multimediální koncová zařízení a aplikace
8760  - Družicové pozemské stanice a systémy
8765  - Sdružené sítě
8770  - Signalizační protokoly a spojování
8771  - Signalizační protokoly a spojování
8775  - Analogová a digitální koncová zařízení a přístup k síti
8780  - Koncová zařízení a systémy s přímou platbou. Mobilita koncových bezšňůrových zařízení
8785  - Přenos a multiplexování
8788  - Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu
8790  - Normy vytvořené společnou technickou komisí EBU/CENELEC/ETSI
8795  - Propojování komunikačních sítí a systémů
8798  - Karty s integrovanými obvody
8799  - Zpracování hovorů, hlediska přenosu a jakosti

88 - PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ

89 - HUDEBNÍ NÁSTROJE

89  - HUDEBNÍ NÁSTROJE
8900  - Všeobecně

90 - KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY

91 - VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ

92 - BEZPEČNOST A OCHRANA PŘED POŽÁREM

93 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

94 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

95 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

96 - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ

96  - VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ
9615  - Prostředí
9677  - Visací zámky

97 - VÝMĚNA DAT

98 - ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA

99 - METROLOGIE

1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.