Nové vydané právní předpisy


Nabylo účinnosti - březen 2018

Částka Předpis Rozesláno Účinnost Název
12 19/2018 Sb. 02.07.2018 22.02.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
19 35/2018 Sb. 07.03.2018 07.03.2018 Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
19 36/2018 Sb. 07.03.2018 07.03.2018 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
19 37/2018 Sb. 07.03.2018 - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
19 38/2018 Sb. 07.03.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
20 39/2018 Sb. 08.03.2018 01.04.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
20 40/2018 Sb. 08.03.2018 - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
21 41/2018 Sb. 13.03.2018 - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
21 42/2018 Sb. 13.03.2018 28.03.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
23 44/2018 Sb. 23.03.2018 01.04.2018 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
24 45/2018 Sb. 23.03.2018 01.05.2018 Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
25 46/2018 Sb. 23.03.2018 07.04.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
26 47/2018 Sb. 29.03.2018 01.04.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
26 48/2018 Sb. 29.03.2018 01.04.2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Novelizované předpisy - březen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Novela
66 141/1961 Sb. 01.01.1962 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 59/2017 Sb.
1 2/1969 Sb. 08.01.1969 Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 59/2017 Sb.
49 153/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o zpravodajských službách České republiky 35/2018 Sb.
49 154/1994 Sb. 30.07.1994 Zákon o Bezpečnostní informační službě 35/2018 Sb.
46 173/1995 Sb. 01.12.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 47/2018 Sb.
48 177/1995 Sb. 01.12.1995 Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 48/2018 Sb.
4 10/2000 Sb. 28.01.2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 362/2017 Sb.
65 218/2000 Sb. 01.01.2001 Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 59/2017 Sb.
17 54/2004 Sb. 15.02.2004 Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití 39/2018 Sb.
65 197/2004 Sb. 23.04.2004 Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 25/2018 Sb.
104 289/2005 Sb. 01.08.2005 Zákon o Vojenském zpravodajství 35/2018 Sb.
143 412/2005 Sb. 01.01.2006 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 35/2018 Sb.
115 378/2007 Sb. 31.12.2007 Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 36/2018 Sb.
54 170/2008 Sb. 01.07.2008 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 22/2018 Sb.
80 253/2008 Sb. 01.09.2008 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 35/2018 Sb.
74 210/2012 Sb. 30.06.2012 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem 31/2018 Sb.
89 262/2012 Sb. 01.07.2012 Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 27/2018 Sb.
178 463/2013 Sb. 01.01.2014 Nařízení vlády o seznamech návykových látek 30/2018 Sb.
45 106/2014 Sb. 01.10.2014 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 22/2018 Sb.
75 181/2014 Sb. 01.01.2015 Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 35/2018 Sb.
36 74/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat 34/2018 Sb.
36 75/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 28/2018 Sb.
36 76/2015 Sb. 15.04.2015 Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství 29/2018 Sb.
23 69/2017 Sb. 01.07.2017 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 22/2018 Sb.

Pozbylo účinnosti - březen 2018

Částka Předpis Rozesláno Název Nahrazeno
1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím