(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Dodávání a aktualizace legislativních předpisů


Naše společnost, podobně jako v případě technických norem, dodává i tuzemské legislativní předpisy, které byly vyhlášeny po r. 1945 ve Sbírce zákonů. Jedná se o Dekrety, Nálezy Ústavního soudu, Nařízení vlády, Rozhodnutí prezidenta republiky, Sdělení ministerstev, Sdělení Ústavního soudu, Usnesení Poslanecké sněmovny, Usnesení vlády, Ústavní zákony, Vyhlášky, Zákonná opatření, Zákonná opatření Senátu a Zákony.

Všechny dodané právní předpisy jsou včetně všech novel (změn). Předpisy dodáváme jak náhodným zákazníkům tak zákazníkům, kterým provádíme komplexní službu spočívající v řízení (aktualizaci). Služba je vhodná především pro malé a střední firmy, které zavádí nebo mají zaveden systém řízení jakosti ve smyslu norem řady ISO 9000, neboť i právní předpisy spadají do kategorie "ŘÍZENÝ DOKUMENT". Službu realizujeme na základě vzájemné smlouvy s uživatelem. Větším společnostem nebo společnostem používajícím větší množství předpisů dodáme softwarový produkt EviZak.

Cena za službu závisí na počtu obhospodařovaných předpisů. S počtem sledovaných předpisů cena za jeden předpis klesá. Dodané předpisy mohou být buď v tištěném nebo elektronickém provedení ve formátu pdf.

Zavedením této služby získáte: