(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Elektronické provedení norem


Služba elektronické provedení norem spočívá v převedení podnikových norem a podnikových výběrů z ČSN do elektronické podoby s rychlým fulltextovým vyhledáváním. Tímto způsobem lze zpracovat i katalogy a ostatní firemní literaturu. Součástí služby je i zajištění průběžné aktualizace datových souborů. Podkladem pro pořízení fulltextových dokumentů jsou normy (literatura) v papírovém provedení, nebo pořízené v textovém editoru např. WORD. Fulltextové dokumenty dodáme na CD nebo na jiném médiu.