(+420) 566 621 759     Čeština  English language

ASTM (American Society for Testing and Materials)

Společnost ASTM International je jednou z největších nezávislých organizací pro rozvoj norem ve světě - spolehlivý zdroj technických norem pro materiály, výrobky, systémy a služby. Normy společnosti ASTM International jsou známé svojí vysokou technickou kvalitou a aktuálností v rámci trhu, a proto hrají důležitou roli v informační infrastruktuře, která řídí projekci, výrobu a obchod v globální ekonomice. ASTM vydává normy zabývající se kovy, hořlavostí, chemickými výrobky, mazivy, fosilními palivy, textiliemi, barvami, pryží, potrubím, forenzními vědami, elektronikou, energetikou, lékařskými přístroji a bezpočtem dalších témat.
> Nové normy ASTM

ASME (American Society of Mechanical Engineers)

Organizace ASME napomáhá celosvětové technické veřejnosti vyvíjet řešení problémů skutečného světa. Společnost ASME byla založena v roce 1880 jako Americká společnost strojních inženýrů (American Society of Mechanical Engineers). Je to nezisková odborná organizace, která umožňuje spolupráci a výměnu znalostí a odborných dovedností v rámci všech technických oborů a zároveň posiluje zásadní roli inženýrů ve společnosti. Sborníky a normy společnosti ASME, její publikace, konference, průběžné vzdělávání a programy odborného rozvoje představují základy pro rozšíření technických znalostí a bezpečnější svět.
> Nové normy ASME

BS (British Standards)

Společnost BSI British Standards je národním standardizačním úřadem Spojeného království (NSB) a jako taková byla i první na světě. Zastupuje ekonomické a společenské zájmy Spojeného království ve všech evropských a mezinárodních standardizačních organizacích i v rámci vývoje řešení podnikových informací pro britské organizace všech velikostí a oborů. Společnost BSI British Standards spolupracuje s výrobním průmyslem a průmyslem služeb, s podniky, s vládami i spotřebiteli tak, aby usnadnila tvorbu britských, evropských i mezinárodních norem. Součást organizace BSI Group, společnost BSI British Standards, úzce spolupracuje s vládou Spojeného království, zejména skrze Oddělení pro inovace, univerzity a dovednosti (DIUS).
> Nové normy BS

ČSN (České technické normy)

ČSN - je chráněné označení českých národních technických norem
> Nové normy ČSN

DIN (Deutsches Institut für Normung)

DIN - je chráněné označení německých národních technických norem

> Nové normy DIN

ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

Evropský úřad pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) vytváří globálně použitelné normy pro informační a komunikační technologie (ICT), včetně pevných, mobilních, rádiových, konvergovaných, vysílacích a internetových technologií.
> Nové normy ETSI

GB

Normy GB jsou čínské národní normy, které vydává Čínský standardizační správní úřad (SAC). Pod obvyklým názvem normy GB se čínské národní normy využívají po celé Číně a uvádějí sjednocené výrobní požadavky na bezpečnost a kvalitu produktů. Normy GB jsou často upraveny, či přímo vytvářeny podle mezinárodních norem ISO, IEC či na jiné mezinárodní úrovni. I když jsou ve velké míře harmonizovány, normy GB se od mezinárodních norem mohou odlišovat.
> Nové normy GB

GOST (GOsudarstvennyy STandart)

Ruské normy Gosstandart (GOST) pokrývají více než 20 průmyslových odvětví, včetně ropného průmyslu, chemického průmyslu, těžebního průmyslu i minerálních zdrojů, silnoproudých i elektrických zařízení a ropných i plynových produktů. Organizace GOST, která byla původně zřízena za Sovětského svazu, měla za úkol vyvinout a zrealizovat státní politiku v oblasti normalizace. Tato normalizační instituce byla přijata Společenstvím nezávislých států (CIS) a je spravována Euroasijskou radou pro normalizaci, metrologii a certifikaci (EASC).
> Nové normy GOST

IEC (International Electrotechnical Commission)

Společnost IEC je přední světová organizace, která vytváří a vydává Mezinárodní normy pro veškeré elektrické, elektronické a další související technologie — které se souhrnně nazývají "elektrotechnologie". Všude tam, kde se nachází elekřina a elektronika, najdete i společnost IEC, která prosazuje bezpečnost a výkon, životní prostředí, účinnost elektřiny a obnovitelné energie. Společnost IEC také spravuje systémy pro posuzování shody, které prokazují, že zařízení, systémy či komponenty vyhovují Mezinárodním normám této společnosti.
> Nové normy IEC

ISO (International Organization for Standardization)

ISO (International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro standardizaci) je největším světovým tvůrcem dobrovolných mezinárodních norem. Mezinárodní normy uvádějí současné specifikace produktů, služeb a osvědčených metod, čímž napomáhají zefektivnění průmyslu. Díky tomu, že jsou vytvářeny na základě mezinárodní shody, napomáhají při překonávání překážek v mezinárodním obchodu. Mezinárodní normy ISO zajišťují, aby produkty a služby byly bezpečné, spolehlivé a kvalitní. V obchodě představují strategické nástroje, které omezují náklady díky minimalizaci zmetkovitosti a chybovosti a zvýšení produktivity. Pomáhají společnostem zpřístupnit nové trhy, nastavují stejné příležitosti pro rozvojové země a usnadňují volné a spravedlivé světové obchodování.
> Nové normy ISO

NEN (Nederlandse Norm)

Nizozemský standardizační institut (NEN) je soukromá, nezisková organizace, která byla založena roku 1916 Nizozemskou společností pro průmysl a obchod ve spolupráci s Královským institutem techniků.
> Nové normy NEN

STN (Slovenské technické normy)

STN - je chráněné označení slovenských technických norem.
> Nové normy STN

SAE (Standard Average European)

Společnost SAE International je celosvětové společenství více než 128 000 inženýrů a podobných technických odborníků z oblasti kosmického a leteckého průmyslu, automobilového průmyslu a průmyslu s užitkovými vozidly. Hlavní činností společnosti SAE International je celoživotní studium a vývoj norem stanovených na principu vzájemné shody. Společnost SAE International má svoji charitativní odnož Nadaci SAE (SAE Foundation), která prodporuje mnoho programů, včetně programu Svět v pohybu (A World In Motion®) a programu Školní projekty (Collegiate Design Series).
> Nové normy SAE

UIC (International Union of Railways)

Mezinárodní železniční unie (francouzsky "Union Internationale des Chemins de fer", anglicky "International Union of Railways") je globální společnost, která koordinuje rozvoj a fungování železniční dopravy ve všech členských státech. Řeší také problematiku vytváření nových a zachovávání stávajících mezinárodních spojů, unifikaci železniční techniky, dohlíží na dodržování bezpečnostních kritérií, jako je zabezpečovací zařízení nebo samočinné brzdy. Reprezentuje členské společnosti na mezinárodní úrovni.
> Nové normy UIC

UNE

Španělské národní normy UNE vydává společnost AENOR, která se věnuje rozvoji národní standardizace a cerfitikace ve všech průmyslových sektorech i v sektorech služeb. Jejím cílem je přispívat ke zlepšování kvality a konkurenceschopnosti společností a k ochraně životního prostředí. Jelikož AENOR je společenství, tak se jeho členem může stát jakákoliv soukromá či veřejná organizace nebo fyzická i právnická osoba, která projeví zájem o rozvoj standardizační a certifikační činnosti
> Nové normy UNE

UOP (Universal oil products)

Už téměř 100 let je společnost Honeywell’s UOP předním mezinárodním dodavatelem a poskytovatelem licence v oblasti rafinace ropy, zpracování benzínu, petrochemické výroby a hlavních odvětví zpracovatelského průmyslu. Jako uznávaný průkopník zodpovídáme za vývoj a implementaci některých z nejužitečnějších původních technologií na světě. V součané době se vyrábí více než 60 procent benzínu na světe a 85 procent biologicky odbouratelných čistidel pomocí technologie společnosti UOP. Kořeny společnosti UOP se datují zpět až k roku 1914. Naše rozsáhlé portfolio patentů vzniklo, když revoluční vynálezce Jesse A. Dubbs obchodně využil postup tepelného krakování podle Dubbse, čímž položil technologické základy pro dnešní moderní rafinérský průmysl.
> Nové normy UOP