Registrace ochranné známky v Číně a Hong Kongu

Řešení ochrany ochranné známky v Číně je skutečně velmi prosté: jednoduše ji zaregistrujte u nás!

Ochranné známky jsou často tím nejhodnotnějším majetkem podniku, takže ochrana a uplatňování práv zahraničního podniku k ochranné známce v Číně je zásadní pro úspěch Vaší činnosti, jelikož jde o základní zákonnou péči, která je Vašemu podnikání v Číně poskytována. Aby klienti mohli využívat této ochrany, musí si své ochranné známky zaregistrovat v Číně. Rozumná společnost tak učiní ještě před oficiálním vstupem na trh.

Od vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) Čína zdokonalila svůj právní systém a upravila IPR a související zákony a předpisy tak, aby splňovaly podmínky Dohody o ochranných aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPs) organizace WTO. Přestože se Čína připojila k mezinárodním dohodám na ochranu práv k duševnímu vlastnictví (včetně dohod organizace WIPO, Bernské úmluvy, Pařížské úmluvy) musí zahraniční klienti své ochranné známky zaregistrovat prostřednictvím příslušných čínských zástupců a úřadů, aby tato práva mohla být v Číně uplatňována. V Číně byl zákon o ochranných známkách přijat poprvé v roce 1982 a následně byl upraven v roce 1993 a 2001. V říjnu roku 2001 vstoupil v platnost nový zákon o ochranných známkách, který zaváděl předpisy s účinností od 15. září 2002. Nový zákon o ochranných známkách rozšířil registraci i na kolektivní známky, certifikační známky a trojrozměrné symboly v souladu s požadavky dohody TRIPs. V roce 1989 se Čína připojila k Madridskému protokolu, který u členských zemí vyžaduje vzájemnou registraci ochranných známek.

mapa Čína
Čína využívá centralizovaný systém registrace ochranných známek spravovaný Čínským úřadem pro ochranné známky (China Trademark Office – CTO), který spadá pod Státní správu průmyslu a obchodu (State Administration of Industry and Commerce - SAIC) a zodpovídá za registraci ochranných známek a související administrativu. Oblastní pobočky SAIC, Správy průmyslu a obchodu (Administration of Industry and Commerce – AIC) mají zavedené kanceláře pro ochranné známky, které se zabývají administrativou a vyřízením záležitostí souvisejících s ochrannými známkami na oblastní úrovni. Výbor pro kontrolu a rozhodování o ochranných známkách (TRAB) spadající pod SAIC zodpovídá za řešení sporů ohledně registrace ochranných známek. Pro registraci ochranných známek v Číně platí systém první registrace a registrace v jednotlivých třídách, což znamená, že držitel ochranné známky v zahraniční jurisdikci nemá v Číně přednost, dokud zde své známky nezaregistruje. Výjimku tvoří „známé“ zahraniční známky, např. Coca-Cola či McDonalds, apod., ale tato kategorie platí pouze pro ty největší a nejznámější známky. Jedna známka, která se používá pro různé produkty, by se měla zaregistrovat v několika příslušných třídách najednou. Pokud u přihlášky nevzniknou žádné problémy, pak celý proces registrace ochranné známky v Číně zabere přibližně jeden rok a v Hong Kongu 6 měsíců.

Ačkoliv se registrace důrazně doporučuje, tak je povinná pouze u ochranných známek, které se používají u specifického zboží, např. u farmaceutických a tabákových výrobků, které se musí prodávat opatřené registrovanou ochrannou známkou. Zahraniční klienti musí při registraci ochranné známky využívat služeb místních oprávněných zprostředkovatelů, kteří vyřídí i další záležitosti související s ochrannou známkou podle platného čínského zákona o ochranných známkách.

Rychlý růst Číny v oblasti výroby, příjmů a výdajů urychlil i odpovídající růst poptávky po zámořských produktech a službách. Stále více spotřebitelů ze střední a vyšší střední třídy se stále více zajímá o zámořské produkty a služby. A Čína, se svou obrovskou populací okolo 1,3 miliardy obyvatel, je pro mnohé zahraniční podniky atraktivním trhem. Ti, kteří se chtějí k soudobému trendu připojit a chtějí obchodovat se svými produkty v Číně, by si měli vážně prostudovat informace o ochraně ochranných známek v Číně. V posledních deseti letech si do Číny nachází cestu stále více zahraničních klientů, ať už za účelem prodeje svých produktů, nebo jejich výroby či montáže. Částečně kvůli nedostatku spolehlivých a nezkreslených informací o čínských zákonech a o uplatňování zákonů, vyhlášek a předpisů na ochranu ochranných známek se mnozí zahraniční klienti zajímají zejména o to, jak při vstupu na čínský trh efektivně ochránit své ochranné známky.

Vyplatí se starat o ochranu

Registrace ochranných známek v Číně představuje poměrně jednoduchý proces. Problémy mohou vyvstat v situaci, kdy je Vaše ochranná známka v Číně již neoprávněně zaregistrována nějakým bezohledným člověkem. Jakmile si v Číně někdo zaregistruje Vaši ochrannou známku, získá právo zabránit Vám v používání Vaší ochranné známky v Číně. V Číně je vlastně řada lidí, kteří si vydělávají předběžnou registrací zahraničních ochranných známek a následným prodejem licence k dané ochranné známce vlastníkovi původní licence za překvapivě vysokou cenu. Důsledky jsou nepředvídatelné!

Defenzivní ochrana je tím nejlepším řešením pro případ neoprávněného používání ochranných známek, takže je vhodné registrovat Vaši ochrannou známku v Číně brzy a ve větším rozsahu. Dle našich zkušeností je u jiných scénářů, např. u soudního sporu o uvedení na trh či odkoupení ochranné známky, kterou jste vytvořili, značně časově i finančně náročné uvést situaci do původního stavu!¨

Čína_banner
Výlučné právo na používání registrované ochranné známky v Číně se omezuje na třídu, ve které je ochranná známka registrována. Při používání ochranné známky nesmí registrovaný subjekt měnit její vzhled nebo detaily bez svolení Čínského úřadu pro ochranné známky. Při každé změně registrované ochranné známky, či rozšíření jí oznámeného sortimentu, se bude podávat nová přihláška. V místě, kde se ochranná známka používá, je možné symboly registrované ochranné známky uvádět na zboží, obalu zboží, u popisu zboží a na dalších doplňkových materiálech. Registrovanou známku lze také používat se symbolem ®, který bude umístěn v pravém horním či pravém dolním rohu. Po provedení registrace začne působit rozsáhlá zákonná ochrana Vaší ochranné známky. Bez ohledu na to, zda jsou Vaše práva porušována za hranicemi Vašeho státu nebo Číny, můžete příslušné úřady požádat, aby zajistily a potrestaly případné padělatele Vaší obchodní známky, což může vyústit i v jejich odsouzení.

Požadavky na ochranné známky v Číně jsou vlastně docela podobné těm v ostatních zemích. Daná ochranná známka nesmí být v rozporu s jinou existující čínskou ochrannou známkou a musí být charakteristická. Čína umožňuje registraci ochranné známky pro zboží, služby, kolektivní známky a certifikační známky. Podle ustanovení článku 3 čínského zákona o ochranných známkách termín „registrované ochranné známky“ oznamuje ochranné známky, které byly schválené a zaregistrované úřadem pro ochranné známky, a subjekty, které zaregistrují ochrannou známku, získají výlučné právo na používání ochranné známky a zákonnou ochranu.

Přihlášky k registraci ochranné známky, které projdou úvodní kontrolou, Čínský úřad pro ochranné známky zveřejní a následuje tříměsíční lhůta k podání námitky. Pokud během této tříměsíční lhůty není podána žádná námitka, či v případě, že Čínský úřad pro ochranné známky případné námitky zamítne jako neodůvodněné, pak je daná ochranná známka zaregistrována. Pokud Čínský úřad pro ochranné známky námitku přijme, pak je žádost o registraci zamítnuta. Zamítnuté žádosti lze předložit výboru TRAB a poté k Lidovému soudu. Obecně se ale námitky k ochranným známkám vyskytují velmi zřídka.

Doba platnosti registrace ochranné známky činí 10 let a začíná běžet ode dne schválení registrace. V případech, kdy registrovaný subjekt hodlá ochrannou známku používat i po vypršení platnosti registrace, pak je třeba do šesti měsíců před datem vypršení platnosti podat žádost o obnovení registrace. Pokud v uvedené lhůtě nebyla podána žádná žádost, pak lze povolit šestiměsíční dobu odkladu. Ale za odklad při obnově registrace se účtují zvláštní poplatky. Pokud i po uplynutí doby odkladu nebyla podána žádná žádost o obnovu registrace, pak se registrace ochranné známky zruší. Doba platnosti každé obnovené registrace činí 10 let.

Pro případ Vašeho přesídlení do Číny či uvažování o obchodování v Číně jsme Vám plně k dispozici.

1~~norma| 2~~Cena na dotaz| 3~~Od | 4~~Výsledek vyhledávání| 5~~Navigace| 6~~O nás| 7~~Doporučujeme| 8~~Kontakt| 9~~Hledat| 10~~Server dostal špatný požadavek| 11~~Domů| 12~~Přístup byl odepřen v důsledku neplatného pověření.| 13~~Přístup odmítnut.| 14~~Hledat| 15~~Vnitřní chyba serveru| 16~~Zavřít| 17~~Nalezené stránky| 18~~Nebyla vyplněna vyhledávací podmínka| 19~~Počet záznamů| 20~~Nalezené produkty| 21~~Pro výraz| 22~~Nebyly nalezeny žádné výsledky| 23~~Počet záznamů| 24~~Zobrazit pouze platné| 25~~Záznam| 26~~z| 27~~Došlo k chybě při načítání obsahu zksute to později| 28~~Nutno vyplnit jméno a příjmení| 29~~Nutno vyplnit ulici| 30~~Nutno vyplnit město| 31~~Nutno vyplnit PSČ| 32~~Nutno vyplnit E-mail.| 33~~Nutno vyplnit název společnosti.| 34~~Nutno vyplnit telefon.| 35~~Úspěšně odesláno.| 36~~Nastala neznámá chyba, opakujte akci později.| 37~~Úvodní strana| 38~~Naše společnost byla založena v roce 1990 a za tuto dobu si vytvořila profesionální podmínky v oblasti normalizace, legislativy a spoustě dalších poskytovaných služeb. Za tuto dobu máme více jak 20 000 spokojených zákazníků. Vyzkoušejte si naše služby i Vy.| 39~~Zobrazit všechny produkty (včetně neplatných)| 40~~Hamry nad Sázavou 460 | 41~~591 01 Žďár nad Sázavou| 42~~Česká republika| 43~~Stránka nebyla nalezena| 44~~Mapa webu| 45~~Je potřeba potvrdit že nejste robot| 46~~Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.| 47~~Více informací| 48~~Rozumím| 49~~Odeslat email firmě NORMSERVIS s.r.o.| 50~~Váš email| 51~~Předmět| 52~~Vaše zpráva| 53~~Odeslat| 54~~Přeji si odeslat kopii zprávy na můj e-mail|
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací / Rozumím