(+420) 566 621 759     Čeština  English language

EviZak – Evidence zákonů


Počítačový systém EviZak slouží k poskytování aktuálních informací o legislativních předpisech vyhlášených ve Sbírce zákonů. Jedná se o Dekrety, Nálezy Ústavního soudu, Nařízení vlády, Rozhodnutí prezidenta republiky, Sdělení ministerstev, Sdělení Ústavního soudu, Usnesení poslanecké sněmovny, Usnesení vlády, Ústavní zákony, Vyhlášky, Zákonná opatření, Zákonná opatření Senátu a Zákony.

Je určen odborníkům z oblasti práva a pracovníkům společností zabývajících se aktualizací dokumentů v systémech řízení jakosti dle ISO 9000 a podobných. Systém může sloužit i Vám, kladete-li důraz na používání platných předpisů. Systém Vám umožní řízení předpisů, poskytne informace o existenci, platnosti a novelách předpisů a umožní pořízení jejich plného znění (textu). Řízení je založeno na vedení evidence předpisů, které v organizaci používáte a informují Vás o novelách a jejich zrušení. Obsahuje asi 20 000 (počet se po aktualizacích zvyšuje) aktuálních a historických (zrušených) předpisů vyhlášených po roce 1945 včetně. Přitom aktuální a historické předpisy jsou vzájemně zřetelně odlišeny.

Významný zřetel klademe na předpisy, které jsou pro Vás jako uživatele profesně zajímavé či důležité. O případných novelách takových předpisů jste informováni dvakrát do měsíce.

V samostatné knihovně můžete vést evidenci dokumentů vydaných Vaší společností či samotným uživatelem systému, které mají vztah na legislativní předpisy a přitom novelizace těchto předpisů může obsah těchto dokumentů ovlivnit. Jedná se např. o podnikové směrnice, smlouvy a obchodní dokumentaci. Samozřejmostí je možnost vyhledávání ve všech knihovnách systému podle různých klíčů.

DEMO                                    Objednávka

Systém EviZak obsahuje následující knihovny:

Pravidelné aktualizace:

Dodávané databáze a výkonný program pravidelně dvakrát měsíčně aktualizujeme. Vynecháte-li některé z aktualizací, provedou se chybějící aktualizace při první další provedené. Pro přenos aktualizačních dat využíváte internetovou síť. Při aktualizaci jste informováni o tom, které z předpisů pro Vás důležitých byly novelizovány nebo zrušeny. Toto se týká i předpisů vypůjčených. Administrativní stránku řešíme formou ročního předplatného. Pro Vás jako uživatele je výhoda v tom, že data často aktualizujeme a i změny výkonného programu na základě vašich potřeb jsme připraveni při těchto aktualizacích řešit.

Technické, instalační a licenční podmínky:

Systém je určen pro prostředí operačních systémů MS Windows. Za základ řešení jsme použili architekturu KLIENT / SERVER se správou dat přes MS SQL Server nebo MSDE. Z toho důvodu může systém EviZak pracovat v podmínkách lokálního i síťového nasazení. V síťovém nasazení je používána tzv. "Plovoucí licence", což znamená, že systém můžete nainstalovat na libovolný počet síťových stanic a v daném okamžiku jej spustit na počtu odpovídajícím zakoupenému počtu licencí. Ochrana dat je zabezpečena přístupovými právy a přidělenými hesly každému uživateli individuálně. Pro Vás jako uživatele systému je značná výhoda v tom, že i minimální počet zakoupených licencí můžete v síti používat na libovolném počtu počítačů.

DEMO                                    Objednávka