(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Software

EviNor

evinor

Systém EviNor je výjimečný, do detailu propracovaný a praxí ověřený informační systém s normalizační tématikou, který je jedinečný svým zaměřením, komplexností, úplností obsahu a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi jako např. vyhledávání obdobných norem jiných zemí, Směrnic EU a Nařízení vlády ČR. Otevřený systém je určen především k racionalizaci a zpřesnění práce v útvarech technické normalizace. Slouží nejen k evidenci národních a podnikových norem, ale i k evidenci norem zahraničních a mezinárodních. Systém umožňuje snadné a přesné řízení norem ve smyslu ISO 9000 a podobných předpisů. Více informací


EviZak

evizak

Počítačový systém EviZak slouží na poskytování aktuálních informací o legislativních předpisech vyhlášených ve Sbírce zákonů. Jedná se o Dekrety, Nálezy Ústavního soudu, Nařízení vlády, Rozhodnutí prezidenta republiky, Sdělení ministerstev, Sdělení Ústavního soudu, Usnesení poslanecké sněmovny, Usnesení vlády, Ústavní zákony, Vyhlášky, Zákonná opatření, Zákonná opatření Senátu a Zákony. Více informacíEviLit

evilit

Systém EviLit je ucelený informační systém, který je jedinečný komplexním pojetím evidence široké škály předmětů vyskytujících se v půjčovnách, čítárnách, knihovnách atd. Více informací


Kovy

kovy

Systém Kovy slouží k poskytování informací o materiálech různých zemí. Pomocí systému lze stanovit obdobné materiály mezi zeměmi navzájem. Obsahuje databázi železných materiálů. Systém celkem obsahuje asi 40 000 značek materiálů z 26 zemí a dle norem EN a ISO. Uplatnění nalezne především ve společnostech zabývající se strojírenskou výrobou, obchodem a kooperací se zahraničím. Více informací