(+420) 566 621 759     Čeština  English language

EviNor – Evidence technických norem


Systém EviNor je výjimečný, do detailu propracovaný a praxí ověřený informační systém s normalizační tématikou, který je jedinečný svým zaměřením, komplexností, úplností obsahu a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi jako např. vyhledávání obdobných norem jiných zemí, Směrnic EU a Nařízení vlády ČR. Otevřený systém je určen především k racionalizaci a zpřesnění práce v útvarech technické normalizace. Slouží nejen k evidenci národních a podnikových norem, ale i k evidenci norem zahraničních a mezinárodních. Systém umožňuje snadné a přesné řízení norem ve smyslu ISO 9000 a podobných předpisů.

Vlastníte-li soubory norem v elektronickém provedení ve formátu pdf nebo doc, můžete normy zobrazit v plném znění. Získáte informace o existenci norem aktuálních a historických (zrušených), můžete vést evidenci skladu norem, výpůjční agendu a objednávkovou službu.

Ve zvláštní knihovně můžete vést evidenci dokumentů vydávaných Vaší společností, které mají vztah na technické normy a u nichž změny norem mohou jejich obsah ovlivňovat. Jedná se např. o podnikové směrnice, katalogy, výkresy apod. Samozřejmostí je možnost vyhledávání ve všech knihovnách systému podle různých klíčů. Uživateli je oceňováno vyhledávání podle slov z názvu zadaných v libovolném pořadí a vytváření tiskových sestav z položek dle individuálních potřeb každého uživatele.

Pořízení systému pro Vás znamená, že získáte mnoho informací, přesnou evidenci technických norem a jejich uživatelů pro systémy řízení a nahradíte ruční zpracování propracovaným počítačovým systémem.

DEMO                                    Objednávka

EviNor je otevřený počítačový databázový systém, který obsahuje

*) Zjednodušená verze EviNor Lite tyto evidence neobsahuje a je nabízena za velmi výhodných cenových podmínek.

Katalogy norem obsahují:

Pravidelné aktualizace:

Dodávané databáze a výkonný program pravidelně měsíčně aktualizujeme. Pro přenos aktualizačních dat využíváme internetovou síť. Při aktualizaci je uživatel informován o tom, které z norem jeho společnosti (vztaženo až na jednotlivá výpůjční místa) byly změněny a zrušeny. Náhrady norem za zrušené i nové změny můžete přitom automatizovaně objednávat. Administrativní stránku aktualizací řešíme formou ročního předplatného. Pro Vás jako uživatele je výhoda v tom, že za Vás připravíme aktualizační data a Vaše požadavky na úpravu výkonného programu budeme řešit formou aktualizací.

Technické, instalační a licenční podmínky:

Systém je určen pro prostředí operačních systémů MS Windows. Za základ řešení byla použita architektura KLIENT / SERVER se správou dat přes MS SQL Server nebo MSDE. Z toho důvodu může systém EviNor pracovat v podmínkách lokálního i síťového nasazení. V síťovém nasazení je používána tzv. "Plovoucí licence", což znamená, že systém může být nainstalován na libovolném počtu síťových stanic a v daném okamžiku je spustitelný na počtu odpovídajícím zakoupenému počtu licencí. Ochrana dat je zabezpečena přístupovými právy a přidělenými hesly každému uživateli individuálně. Každý uživatel má možnost volby jazykového prostředí a to v jazyce českém, slovenském, německém nebo anglickém.

DEMO                                    Objednávka