(+420) 566 621 759     Čeština  English language

EviLit – Evidence literatury


Systém EviLit je ucelený informační systém, který je jedinečný komplexním pojetím evidence široké škály předmětů vyskytujících se v půjčovnách, čítárnách, knihovnách atd.

Software umožňuje evidenci:


Pro evidenci každého předmětu slouží samostatná podknihovna. Nemáte-li zájem o všechny podknihovny, můžete si objednat pouze ty, které Vás zajímají a takto můžete snížit cenu a systém při ovládání zjednodušit. Systém dodáváme jako otevřený, což umožní naplňování jednotlivých knihoven Vašimi údaji.

Kromě evidence samostatných předmětů (katalog předmětů) systém umožňuje:

Počet záznamů ve všech databázích není systémem omezen. Každá knihovna má svůj vyhledávací modul. Při práci můžete využívat i čárové kódy. Pořízení systému pro Vás znamená, že získáte přesnou evidenci mnoha druhů předmětů v jednom uživatelsky příjemném prostředí při nízkých nákladech na pořízení a provoz.

DEMO                                    Objednávka

Pravidelné aktualizace:

Výkonný program pravidelně aktualizujeme dvakrát v roce. Neodkladné změny provádíme formou mimořádné aktualizace častěji. Pro aktualizaci využíváme internetovou síť. Administrativní stránku aktualizací řešíme formou ročního předplatného. Pro Vás jako uživatele je výhoda v tom, že systém prakticky nezastará, neboť Vaše požadavky a potřeby budeme řešit formou aktualizací.

Technické, instalační a licenční podmínky:

Systém je určen pro prostředí operačních systémů MS Windows. Za základ řešení jsme použili architekturu KLIENT / SERVER se správou dat přes MS SQL Server nebo MSDE. Z toho důvodu může systém EviLit pracovat v podmínkách lokálního i síťového nasazení. V síťovém nasazení je používána tzv. "Plovoucí licence", což znamená, že systém je možné nainstalovat na libovolný počet síťových stanic a v daném okamžiku jej spustit na počtu odpovídajícím zakoupenému počtu licencí.
Ochrana dat je zabezpečena přístupovými právy a přidělenými hesly každému uživateli individuálně. Pro Vás jako uživatele systému je značná výhoda v tom, že i minimální počet zakoupených licencí můžete v síti používat na libovolném počtu počítačů.

DEMO                                    Objednávka