(+420) 566 621 759     Čeština  English language
Knihovna vám může sloužit k evidenci výpůjček v katalogu zaevidovaných předmětů. Jedná se v podstatě o evidenci a udržování výpůjčních karet pomocí počítače. Tato evidence je provázána s katalogy předmětů, evidencí objednávek a evidencí rezervací, čímž je umožněno vstupování nových záznamů nejen z této knihovny výpůjček, ale i z ostatních uvedených databází. Provázanost navíc zjednodušuje práci a snižuje chybovost obsluhy. Samozřejmostí je využití technologie čárového kódu. Lze zjistit, kdo měl či má určitý předmět půjčen nebo které předměty měl (má) určitý vypůjčovatel půjčeny. Přitom lze samostatně zobrazovat aktivní výpůjčky a výpůjčky vrácené. Systém umožňuje i evidenci výpůjček na omezenou dobu s automatickým zasíláním upomínek při nedodržení termínu vrácení. Při půjčování drahých předmětů je možné vést i evidenci složených finančních záloh. Pro vstupování nových a opravu starých záznamů jsou připravené formuláře.

Evidence výpůjček 1

Evidence výpůjček 1

Evidence výpůjček 2

Evidence výpůjček 2

Hledání v evidenci

Hledání v evidenci