(+420) 566 621 759     Čeština  English language
Katalog vám umožní zaznamenat a archivovat bibliografické údaje o evidovaných předmětech. Z této knihovny můžete také zobrazit a tisknout plné znění evidovaných předmětů v případě, že máte tato znění v elektronickém provedení v souborech formátu pdf nebo doc. V knihovně můžete vést evidenci aktuálních (platných) předmětů a předmětů historických (vyřazených). Přitom obě skupiny jsou navzájem zřetelně odlišeny. Pro katalogizaci jednotlivých předmětů jsou připraveny vstupní formuláře. Při ukládání záznamů systém kontroluje vyplnění povinných polí s identifikačními údaji, čímž je snížena chybovost obsluhy. Při naplňování podknihoven “Knihy” a ”Časopisy” můžete využít existující databáze “České národní bibliografie”. Pro souběžnou evidenci klasickou kartotékou můžete vytvářet a tisknout katalogizační lístky. Pro vstupování většího počtu podobných záznamů (titulů) můžete snadno využít kopírování údajů z již dříve navstupovaných. Obsah položek tiskových sestav můžete snadno definovat podle vlastních potřeb. V síťovém nasazení je podporována katalogizace z více stanic současně. Velikost knihovny (podknihoven) není omezena počtem záznamů (titulů či svazků).

Katalog předmětů 1

Katalog předmětů 1

Katalog předmětů 2

Katalog předmětů 2

Katalog předmětů 3

Katalog předmětů 3