(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Knihovna slouží k evidenci výpůjček uživatelů norem. Jedná se v podstatě o pořízení, evidenci a udržování výpůjčních karet pomocí počítače. Můžete zde evidovat výpůjčky tuzemských i zahraničních norem. Program vnitřně (bez vědomí obsluhy) rozlišuje výpůjčky na „Katalogové“ (odpovídající katalogům norem) a „Nekatalogové“ (nejsou uvedeny v katalozích platných norem). Katalog je provázán s katalogy platných a neplatných norem a s evidencí objednávek. Provázanost zjednodušuje práci, snižuje chybovost a umožňuje naplňování knihovny z uvedených databází.

Evidence vypůjčených norem 1

Evidence vypůjčených norem 1

Evidence vypůjčených norem 2

Evidence vypůjčených norem 2

Hledání v evidenci výpůjček

Hledání v evidenci výpůjček