(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Knihovna Vám umožní zaevidovat dokumenty, které ve společnosti vytváříte a tyto mají vztah na technické normy. Usnadní jejich následné aktualizace v systémech řízení jakosti. Jedná se o dokumenty, které jsou vytvořeny podle platných norem nebo se na ně odvolávají. Může jít např. o katalogy výrobků, podnikové směrnice a podnikové normy. Po provedené aktualizaci budete pak informováni o tom, které dokumenty musíte prověřit z důvodu zrušení nebo změnění souvisících norem.

Evidence dokumentů

Dokumenty

Evidence dokumentů 2

Hledání v dokumentech