(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Evidence objednávek Vám umožní zaevidování objednávek jednotlivých uživatelů norem. Po obdržení norem od dodavatele se objednávka automaticky převede do evidence výpůjček, skladu nebo archivu. V případě potřeby můžete převést dodané normy na mezisklad, z kterého je lze až dodatečně převést do uvedených knihoven. Do knihovny „Objednávky“ se vstupuje záznam z této samotné knihovny, z katalogů platných norem, z katalogů nabídek nových norem, případně automatizovaně při aktualizaci norem. O tom, zda se mají záznamy pořizovat automatizovaně rozhodnete předem při nastavení systému. Objednávku lze pořídit v tištěné formě nebo ji můžete odeslat dodavateli norem e-mailem.

Evidence objednávek norem

Evidence objednávek norem

Hledání v evidenci objednávek

Hledání v evidenci objednávek

Mezisklad norem

Mezisklad norem