(+420) 566 621 759     Čeština  English language

Katalog platných norem Vám bude sloužit k evidenci a archivování základních bibliografických údajů o technických normách různých zemí. Běžně dodáváme katalog s naplněnými databázemi norem ČSN, STN, TPP, TNI, TDG, TD, TIN, TNO, ASTM, ASME, SAE, DIN, AD 2000 a VDA, BS, GOST, GB, UNE, IEC, ISO/IEC, UIC, EN a ETSI. Názvy norem STN uvádíme v jazyce slovenském, DIN v německém a ostatní v anglickém. Přitom u většiny norem DIN a EN uvádíme význam názvu v českém jazyce i s možností vyhledávání v tomto jazyce. Katalog tuzemských norem obsahuje navíc i normy PNE (Energoprojekt), HŽ (Hutnictví železa), TPG (GAS), TNV (Hydroprojekt CZ), ČOS (Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti) a TŽ (Třinecké železárny). Záznamy ČOS a TŽ obsahují plné znění norem.

Vlivem otevřenosti systému můžete katalog rozšířit podle vlastních potřeb o databáze dalších zemí nebo o další druhy norem např. podnikové. Rovněž i k záznamům dodaných databází můžete zaznamenat své údaje jako jsou poznámka, počet kusů dané normy v organizaci, označení svazků se zařazenou normou atd.

Knihovna “Katalog” je nejdůležitější knihovnou celého systému. Z důvodu zjednodušení práce a snížení chybovosti je s touto knihovnou provázána většina ostatních databází. Vlivem provázanosti můžete i z této knihovny zobrazit předchozí normy již neplatné, vypůjčené nebo objednané. Z této knihovny můžete také většinu ostatních databází přímo naplňovat např. knihovny s výpůjčkami a objednávkami. Z knihovny Katalog můžete zobrazit i plné znění norem. V katalogu platných českých norem si můžete prohlédnout autentický náhled na první strany většiny národních norem, což Vám umožní před objednáním zjištění dalších informací o obsahu.

EviNor - Katalog platných norem 1

Katalog platných norem 1

Katalog platných norem 2

Katalog platných norem 2

Hledání v katalogu platných norem

Hledání v katalogu platných norem